ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 80 ของ /var/www/html/main/modules/counter/counter.lib.inc)

ผู้แทนคณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ผู้แทนคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

หน้า