ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ภาพกิจกรรม

May 20, 2019

ภาพคณะครูอบรมการพูดภาษาอังกฤษ : 16 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม
April 26, 2019

ภาพกิจกรรมวันปิดภาคเรียนฤดูร้อน : 26 เมษายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
April 12, 2019

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 12 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพครูพลมารีคาทอลิกร่วมพิธีอาชีแอสที่อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ : 23 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพพิธีขอขมาโทษ ขอบคุณ ขอพร ของนักเรียน ม.6 : 22 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ : 22 มีนาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
March 13, 2019

ภาพกิจกรรมผู้ร่วมงานพักผ่อนและทัศนศึกษาประจำปี ณ จ.ปราจีนบุรี : 11-12 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 6, 2019

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 : 4-6 มีนาคม 2562

วันแรก | วันที่สอง | วันที่สาม