ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 80 ของ /var/www/html/main/modules/counter/counter.lib.inc)

คณะครูอบรมเรื่อง "ตำนานและประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี"


คณะครูอบรมเรื่อง "ตำนานและประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี" โดย รศ. วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ภาพบรรยากาศคณะครูคาทอลิกแสวงบุญ : 22 มีนาคม 2559


ภาพบรรยากาศคณะครูคาทอลิก (นำโดยเซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ) แสวงบุญ 2 วัด คือ (1) วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน (ขอบคุณคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุญราศรี คุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง อย่างละเอียดลึกซึ้ง) และ (2) วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และภริยา คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร ที่ระดมเงินบริจาคซื้อที่ดินและก่อสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อโมทนาคุณพระพร้อมยืนยันถึงพลังแห่งการภาวนาเป็นพิเศษ โดยคำเสนอวิงวอนของ บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

คณะเซอร์ และคุณครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม "กระบวนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านพลังแห่งหนังสือ" โดยมูลนิธิเมล็ดฝัน ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2559

หน้า