สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอบประมวลความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | 7-9 กันยายน 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | 28-30 กันยายน 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนกวิทย์-คณิต

ประชาสัมพันธ์

September 22, 2022

เกียรติบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา

🙏โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอกราบขอบพระคุณ🙏
👉🏻สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ E -SAR ตามกำหนดเวลา
🎉🎉สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา”🎉🎉
September 8, 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”

⚜️🎉🎊💐 โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
📣📢 ผลการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) ระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
September 8, 2022

น้องอิคคิว และเพื่อนๆชั้น ป.3 ได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

September 8, 2022

ธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยปากีสถาน

September 8, 2022

ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ด.ญ.อธิชา บุญมาก ชั้น ม.3 ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และขนมเพิ่มเติม ในการไปเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ม.3

September 8, 2022

โครงการ TEDET

September 8, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

😍😍😍❤️💯ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Science Show
😍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์แนววิทยาศาสตร์
😍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
😍และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ จากเทศบาลตำบลลำนารายณ์
*** สรุปผลรางวัลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ ***
การแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
😍1. เด็กชายศาสตรา ชาวเพ็ชร ป.6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
😍1. เด็กหญิงจรัสพรรณ ถิรรวมทรัพย์ , เด็กหญิงไอยวริน พินิจชัย และ เด็กหญิงอรลลิล พินิจชัย (ป.4-6) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
😍2. เด็กหญิงพิชญาธิดา เศรษฐีธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์แนววิทยาศาสตร์ ป.4-6
😍3. เด็กชายตูรากี อัล ซาดยาลี , เด็กชายสิงหรัฐ ภารฤทธิ์ และ เด็กชายสิรภพ รวมเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ป.4-6
September 8, 2022

ผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop, Masterclass and Recital

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 12 (อาคารดนตรี-สังคีตาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop, Masterclass and Recital จากอาจารย์ณัฐพงษ์ วีระพันธ์ุ ตำแหน่ง Principal Trumpet ของวง Festival Opera of Chicago Orchestra หนึ่งในวงออเคสตราชั้นนำของโลก และยังขึ้นชื่อว่าเป็นวงที่มีกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Section) ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นที่สุดในระดับตำนาน
September 8, 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 โดยได้รับจาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

ภาพกิจกรรม

September 26, 2022

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักของครู ครั้งที่2” โดยคุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด และดร.ธนกิจ ไชยมาดี ณ หอประชุม อาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2565⚜️💯❤️

September 22, 2022

ค่ายคุณธรรม “การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : 16 กันยายน 2565

September 22, 2022

🚭🚭🚭พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) : 9 กัยยายน 2565🚭🚭🚭

September 8, 2022

พี่ต้นหลิว ชั้น ม.3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์

September 8, 2022

การแสดง Sci Show ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

August 25, 2022

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 : 24-26 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

การตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและผู้ร่วมงาน ประจำปีการศึกษา 2565 : 22-23 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

วันนี้น้องตินและเพื่อนๆชั้น ป.3 พาไปรู้จักความเป็นมาของจุดหยุดรถไฟอัสสัมชัญคอนแวนต์ และความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

August 25, 2022

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ” ประจำปีการศึกษา 2565

🤓🥸🤹‍♀️🔭🔬🧬🩺 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีสดุดีถวายเครื่องสักการะ พวงมาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล

August 25, 2022

น้องใบเฟิร์น และเด็กๆอนุบาล 2-3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสัก

May 21, 2022

👍👩‍❤️‍👨การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก แผนกปฐมวัย

ภาพบรรยากาศแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
January 24, 2022

กิจกรรมนักเรียนอนุบาล 3 ทัศนศึกษาฝั่งประถม-มัธยม

วัยอนุบาลของหนูกำลังจะก้าวข้ามผ่านไปสู่วัยประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนุบาล3 เพื่อจะได้มีความคุ้นเคย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมีความสุข
January 20, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้เกษตรภายในโรงเรียนค่ะ

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th