Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 80 of /var/www/html/main/modules/counter/counter.lib.inc).

ภาพบรรยากาศการแข่งขันประกวดระเบียบแถว ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม จ.ลพบุรี : 20 มิถุนายน 2559


ผลการแข่งขัน
ลูกเสือวิสามัญได้อันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี เข้าแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่จะถึงนี้
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ภาพบรรยากาศการแข่งขันประกวดระเบียบแถว เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 : 10 มิถุนายน 2559


ผลการแข่งขัน
* ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้ง 3 ระดับ คือ เนตรนารีสามัญ , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ
* ระดับที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อ ในระดับจังหวัด คือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญPages