รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

apply1-2566

ประชาสัมพันธ์

January 18, 2023

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

January 18, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ (ภาคกลาง) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

December 17, 2022

ขอเชิญผู้ปกครองและพี่ๆ ศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย

ขอเชิญผู้ปกครองและพี่ๆ ศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย 21-22 ธันวาคม 2565 เวลา 7.30-15.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
September 22, 2022

เกียรติบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา

🙏โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอกราบขอบพระคุณ🙏
👉🏻สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ E -SAR ตามกำหนดเวลา
🎉🎉สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา”🎉🎉
September 8, 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”

⚜️🎉🎊💐 โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
📣📢 ผลการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) ระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
September 8, 2022

น้องอิคคิว และเพื่อนๆชั้น ป.3 ได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

September 8, 2022

ธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยปากีสถาน

September 8, 2022

ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ด.ญ.อธิชา บุญมาก ชั้น ม.3 ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่ม และขนมเพิ่มเติม ในการไปเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ม.3

September 8, 2022

โครงการ TEDET

ภาพกิจกรรม

January 20, 2023

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4-6 : 19 มกราคม 2566

January 18, 2023

ภาพบรรยากาศการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3 : 17 มกราคม 2566

January 18, 2023

🎉งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันครู🎉 : 14 มกราคม 2566

January 18, 2023

☺️ กิ จ ก ร ร ม วั น เ ด็ ก 😄 : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

January 18, 2023

การแสดงเนื่องในโอกาสวันครู ชุดการแสดง “ร้อยใจมากราบครู”

January 18, 2023

🙏 ภ า พ กิ จ ก ร ร ม วั น ค รู 🙏 : 13 มกราคม 2566

January 9, 2023

⚜️พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ และกิจกรรมรื่นเริงโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ : 24 ธันวาคม 2565

January 9, 2023

⚜️พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ เป็นพิเศษสำหรับคณะครู ผู้ร่วมงานและนักเรียนเซนต์ปอล : 24 ธันวาคม 2565⚜️

January 9, 2023

🎅🎅กิจกรรมวันพิกุลโปรย (วันที่สอง)🎅🎅 : 22 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล

August 25, 2022

น้องใบเฟิร์น และเด็กๆอนุบาล 2-3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสัก

May 21, 2022

👍👩‍❤️‍👨การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก แผนกปฐมวัย

ภาพบรรยากาศแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
January 24, 2022

กิจกรรมนักเรียนอนุบาล 3 ทัศนศึกษาฝั่งประถม-มัธยม

วัยอนุบาลของหนูกำลังจะก้าวข้ามผ่านไปสู่วัยประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนุบาล3 เพื่อจะได้มีความคุ้นเคย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมีความสุข
January 20, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้เกษตรภายในโรงเรียนค่ะ

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th