รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

IMG_0096
📣วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดพิธีแห่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล - สี่แยกตลาดลำนารายณ์ ริ้วขบวนประกอบด้วยขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน และขบวนแฟนซีคริสต์มาสส่งความสุขแก่ชาวลำนารายณ์ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณนายอำเภอชัยบาดาลที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดขบวน, ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร อำเภอชัยบาดาลที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร, บจก.วัชรพงศ์ ศูนย์แทรกเตอร์ ที่อนุเคราะห์รถขบวนแฟนซีคริสต์มาส,ห้างSR EXTRA ที่อนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์,ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้ขบวนสง่างามสมเกียรติ ขอพระกุมารเยซูโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป Merry Christmas and happy new year 2024🎊🎁💛💜❤️
พิธีอัญเชิญรางวัล
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้


วารสารประชาสัมพันธ์

September 7, 2023

ปฏิทินเดือน ธันวาคม 2566

February 20, 2023

ผู้แทนครู ได้เข้าร่วมโครงการ “สืบสาน ปัน รู้ สู่ความพอเพียง” ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

February 20, 2023

งานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2566

February 20, 2023

ผู้แทนนักเรียนนำข้าวสารอาหารแห้งส่งต่อให้แก่ผู้รอโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้แทนนักเรียนนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการแบ่งปันจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองเนื่องในวันวาเลนไทน์ ส่งต่อให้แก่ผู้รอโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนใกล้เคียง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์

September 7, 2023

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนประจำเดือนกันยายน 2566โดยมีคณะเซอร์ ครูและนักเรียนออกเยี่ยมให้กำลังใจคนชรา และผู้เจ็บป่วยในชุมชนใกล้เคียง

September 7, 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้ทำการสอบประเมินโครงการ TEDET ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

September 7, 2023

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้าแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนเซนต์กาเบรียล สันติพัฒนา อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการวางแผนอนาคตทางด้านการศึกษาสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2566 นี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นพี่น้องและเป็นกันเอง🙏กราบขอบพระคุณ บาทหลวงสุรเดช กิจเจริญ คณะครู และขอบใจนักเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ครับ🙏

September 7, 2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามศุภชลาศัย ผลการประกวด ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

September 7, 2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเซอร์เวโรนิกา ประราศรีและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ รับมอบรางวัลดังนี้ 1. โล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) คะแนนเต็ม100คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ และคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. เกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. เกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักษิกา โปร่งเจริญ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมดีเด่น และรางวัลแม่ดีเด่น ลูกยอดกตัญญู สาขา ลูกผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดีเด่นแห่งชาติ รางวัลโครงการรัตนบงกชแห่งสยาม การประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประธานในพิธีหม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรลลิล พินิจชัย เด็กหญิงไอยวริน พินิจชัย เด็กหญิงจรัสพรรณ ถิรรวมทรัพย์ ผลรางวัลชนะเลิศ การประกวด Science Show ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ขอกราบขอบพระคุณตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้มาติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และได้ให้ข้อชี้แนะเกี่ยวกับนวัตกรรม ASL Model ของโรงเรียน 🙏🙏

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวเมลินี จิรภัคเสถียร ได้รับรางวัล “ชมเชย” การประกวดสุนทรพจน์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 8 ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Change The World Speech Contest 8th 2023โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับองค์กรภาคี และมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูธมลวรรณ สุทธิการุณ

ภาพกิจกรรม

February 11, 2024

Handling Cryptocurrency and Business

Cryptocurrency is getting more attention than ever, but not everyone seems to be convinced it can replace traditional centralised currency handled by governments. What is crystal clear is that it gives a quicker and more protect alternative to the status quo. For many small and medium businesses, this means a shift in how they work, especially when it comes to making obligations.

Adding cryptocurrency as a repayment method can have significant ramifications for the way companies deal with risk and functions. It may need a rethinking of core organization processes and an internal discussion with multiple teams — including economic, technology, experditions, legal, and risk management.

You will discover two ways that companies can begin to incorporate cryptocurrencies into their experditions. One is to allow click to read the transaction of crypto payments without basically bringing the digital assets upon the company balance sheet. This is commonly accomplished by using third-party distributors who personify the role of renovating in and out of crypto in fiat money for payment. These suppliers generally charge a fee for their companies while as well overseeing anti-money laundering (AML) and know your client (KYC) compliance.

The other option should be to fully adopt cryptocurrencies into the company’s payment devices. This involves a bigger difference in the overall operations and will likely involve diamond with all departments — like the board, committees, finance, accounting, treasury, IT, risk, experditions, communications, and more. Ultimately, this can be a major determination and should performed with a total understanding of the complexities involved.

February 7, 2024

The Best Web Equipment for 2019

Whether you’re a web trendy or builder, you need to keep up with the latest equipment that can make your work faster and easier. But with numerous options to choose from, it’s hard to know the ones to choose. To assist you, we’ve compiled this list of the best world wide web tools just for 2019.

Concrete XD

Adobe Photoshop is undoubtedly one of the most well-known graphic design equipment, and XD is the latest addition to the selection. With its advanced vector equipment, this website creation tool makes it easy to develop high-quality mockups and representative models. Plus, it helps collaboration instantly and is platform agnostic.

Image Studio Code

VSCode has gained attractiveness as one of the best web development equipment. The software offers a variety of plug-ins and a customizable code editor to make this an indispensable section of the web development process. Plus, it may be compatible with many languages which include HTML, CSS, and JavaScript.

Coolors

Coolors https://pipestutorial.com/ is an excellent tool that streamlines website development by eliminating the necessity to spend several hours figuring out color schemes. It provides a wide range of personalized combinations, and once you find the perfect color scheme, you can quickly copy the hex code from Coolors to your net project.

February 7, 2024

Primary advantages of Using a Document Storage Service

Document Storage Service plan

A document https://documationllc.com/ storage area service will offer a protect and powerful way to maintain physical data, electronic documents, backup tapes, and more. These services are often are available in off-site places that feature advanced data and physical security systems to make sure that your information is definitely protected against damage or theft.

Many of these services can also provide an assortment of other rewards to your organization, such as version control as well as the ability to work on files collaboratively through a management system. This eliminates the need for employees to look through filing cabinets or storage bins and makes it less complicated for them to locate the files they need to develop a task. Additionally, it can free up important office space and permit employees to focus on more important duties instead of spending time looking for documents.

Another benefit for using a storage service is that it can help you stay up to date with federal and point out record preservation laws. The professionals that run these kinds of services in many cases are well-versed inside the patchwork of regulations and rules, that means they can help you create a plan pertaining to storing and disposing of your details and documents properly.

Finally, a storage company can be an remarkable option for businesses that want to keep their info safe from fraud or damage. This is because they can give facilities which may have advanced protection against natural catastrophes and other hazards, such as flame or water damage. They can also offer backup copies in case your original records are broken or dropped, and they sometimes make this easy to get back your documents when you need all of them.

February 6, 2024

Using Outsourced Customer Care to Create a Destroyer Customer Knowledge

When it comes to creating a killer customer experience, there are few stuff more important than establishing an experienced and dedicated crew or division. That said, selecting and maintaining an excellent customer service workforce requires a amount of upfront investment and experience that numerous smaller businesses can’t afford.

The good thing is that there are choices for corporations looking to increase their customer care surgical procedures without sacrificing quality. Outsourced customer care offers a method to gain access to experienced agents and expertise even though saving about operational costs such as use, SG&A, and software certification.

It also slides open up inner resources to pay attention to broader business goals and allows you to better manage fluctuating demand with seasonal or perhaps holiday surges in support volume. Whenever using a good outsourced workers partner, you are able to rest assured that they may be amply trained in the one of a kind nuances of your business and will work to https://ndcwireless.com/data-rooms-are-esential-in-businesses-that-have-multiple-applications-and-services build a seamless changeover for both you and your customers.

Finding a quality customer care outsourcing techniques provider could be difficult. It could be important to look for a provider that is fluent in the language, comes with flexible hours of procedure, and will help with you to make sure that any very sensitive data is certainly kept safeguarded at all times. Have a look at review sites like Clutch and GoodFirms for recommendations. In addition , consider asking for recommendations from other regional businesses within your niche or reaching out to categories and incidents in your market. Be sure to converse your goals for the purpose of the partnership and be affected individual since it will take the perfect time to build a strong foundation.

February 5, 2024

Building a Data Room Index for the purpose of M&A Bargains

A online data area index is normally an design of files and directories in a logical order in a secure web based platform. It allows qualified stakeholders included in high-stakes financial transactions to easily find, review, and analyze facts for speedy decision-making whilst following stringent data reliability protocols. https://dataroomlabs.info/confidentiality-at-its-best-virtual-data-rooms-unleashed/ The obvious structure allows significantly work towards due diligence operations, as a result enabling M&A deals to go through faster.

Generally, the best method of creating a reliable virtual info room index is by dividing documents in categories. To help make the process a lot easier for users, a top-level folder ought to contain general classes like “Financial Documents, ” “Legal Long term contracts, ” or perhaps “Claims and Quarrels. ” Subfolders can be used to additionally organize docs into further subjects.

It may be also essential to use a constant naming traditions for files and include times or types in their identity to make monitoring changes much simpler. In addition to organizing files by material, it’s essential to set up gekörnt access privileges for end user groups based on their responsibilities and desires. For example , a legal team can have total access to every one of the financial papers in the VDR while technical experts happen to be limited to only some directories with IP material.

Finally, a well-defined data space index is usually a great way to prevent data leakages and ensure that no one accidentally deletes a file or folder. To further reduce the risk, iDeals users can get cold a whole index when it’s finished to avoid anyone accidentally removing or changing the structure of the document.

February 4, 2024

Business Software For Small Businesses

Running a business requires a number of little things to get right. If it’s scheduling meetings, keeping track of inventory or ensuring employee paychecks are recorded time, there are lots of little guidelines that add up to a smooth-running procedure. Fortunately, we live in the wonderful days of technology and there is application for essentially any small-business need. There are a number of different kinds of business computer software products available to buy, ranging from collaborative tools like Google Work space to project management apps like Trello and Wrike, business process management software just like Monday, SaaS BPM, and Wrike, and communication and customer support software like Focus and HootSuite.

There are also point-of-sale systems, accounting software and also other business request tools that automate jobs to reduce manual effort. Early on business applications included expression processing applications that rapidly displaced APPLE typewriters, and mathematical chart programs just like Lotus 1-2-3 and Microsoft company cloud business by board room Exceed. Other business applications that had been developed to increase efficiency included bank check clearing, manufacturing facility accounting and project operations.

Business application mistakes can be brought on by human mistake during data input, system issues or programming errors. When an error occurs, the business program team needs to fix it quickly so that the business users can resume the work. The process of resolving these types of errors is recognized as business app support. Generally, the business program support workforce will contact the influenced team or perhaps organization to notify these people of the mistake and provide approximately time for if the application will be available.

January 28, 2024

What to Leave Out of Board Get together Minutes

Whether it's taking a few minutes for the first time and have been this for years, keeping a record of what happened at the boardroom is essential to keeping your organization’s legal located. Vague or perhaps inaccurate meeting minutes can lead to serious effects down the road, including lawsuits.

Having the right information is critical for documenting board reaching minutes, but knowing what to leave out of your documents is normally equally important. Here are a few of the most critical things you should prevent including in the minutes.

Personal opinions, particularly if they're detrimental or critical, aren’t essential for your short minutes. This is even more the case when the matter in question can cause tension among board subscribers or stakeholders. In fact , it is very best for the person taking the mins to ask for an outside view from a third party who merely on the mother board.

Boards should carefully consider how they catch their deliberation on mission-critical issues, like the way that they receive and consider input from supervision and advisers. It's also a smart idea to include in the minutes an analysis from the impact and risks linked to any kind of significant decisions that may be created by the board.

The final mins of a aboard meeting also need to include virtually any actions considered or promises passed, and also the www.boardroombox.com/why-do-you-need-a-board-portal/ labels and game titles of those who voted meant for and against each motion. It's a good idea to also report how many people abstained from voting and talking about each item, as this can help identify feasible conflicts interesting.

January 25, 2024

Recognizing Main High Blood Pressure: Reasons, Signs, and Therapy

Hypertension, also known as high blood pressure, affects countless people around the world as well as is a significant danger variable for heart diseases. Within the realm of high blood pressure, primary hypertension is the most usual form, accounting for roughly 90-95% of situations. This post aims to offer a thorough review of primary high blood pressure, including its causes, symptoms, and also available treatment choices.

What is Main High blood pressure?

Key high blood pressure, additionally described as essential or idiopathic high blood pressure, is a persistent clinical problem identified by consistently elevated high blood pressure levels without a recognizable reason. Unlike second hypertension, which can be attributed to an underlying wellness problem like kidney illness or hormonal disorders, key hypertension typically develops progressively over time and is influenced by a mix of genetic and way of life aspects.

It is important to acknowledge that key hypertension is a multifactorial illness, meaning that it emerges from the communication of various hereditary, ecological, and behavioral aspects. While its exact etiology remains vague, researchers have determined a number of key contributing aspects to the growth of primary high blood pressure.

These variables consist of:

 • Family members history: People with a family history of high blood pressure go to an enhanced danger of establishing main hypertension themselves. Genetic variants can affect high blood pressure law systems.
 • Age: The occurrence of high blood pressure tends to increase with age, making older individuals extra susceptible to developing primary hypertension.
 • Way of life options: Unhealthy way of life behaviors, such as a less active way of life, a diet plan high in salt and saturated fats, too much alcohol consumption donde comprar urofemmin, and also smoking, can substantially add to the development of key high blood pressure.
 • Excessive weight: Excess weight and also excessive weight are highly associated with high blood pressure. Fat creates inflammatory variables that can interfere with blood vessel function and also add to elevated high blood pressure.
 • Tension: Chronic anxiety as well as elevated cortisol levels might contribute in the development and also development of main high blood pressure.

Signs And Symptoms of Primary Hypertension

Primary high blood pressure is frequently referred to as a "quiet" disease because it commonly does not present with recognizable signs and symptoms in its early stages. The majority of people with primary high blood pressure continue to be asymptomatic for many years, leading to a delayed diagnosis as well as an enhanced threat of problems.

Nonetheless, as high blood pressure levels continue to rise, some people might experience signs such as:

 • Frustrations
 • Wooziness or faintness
 • Blurred vision
 • Lack of breath
 • Chest pain
 • Uneven heart beat
 • Fatigue

It is essential to note that these signs can additionally be a sign of various other health problems. As a result, a correct medical diagnosis of main high blood pressure can only be made with regular high blood pressure surveillance and also clinical evaluation.

Treatment of Key High Blood Pressure

Primary hypertension is a chronic condition that requires lifelong monitoring. While there is no remedy for key hypertension, therapy aims to regulate blood pressure levels and also reduce the danger of complications.

The mainstay of therapy for main hypertension includes a mix of way of life adjustments as well as, in some cases, drug. Lifestyle modifications include:

 • Embracing a healthy and balanced diet: Stress a diet regimen abundant in fruits, vegetables, entire grains, lean proteins, and also low-fat milk items. Limit sodium consumption as well as reduce hydrogenated fats, cholesterol, and also sugarcoated.
 • Normal physical activity: Participate in normal cardiovascular exercise, enerflex precio such as quick strolling, swimming, or cycling, for a minimum of 150 minutes per week.
 • Weight administration: Achieve as well as maintain a healthy and balanced body weight through a combination of healthy and balanced consuming and routine exercise.
 • Limitation alcohol intake: Guy ought to restrict alcohol consumption to two drinks per day, while ladies ought to restrict it to one drink per day.
 • Quit cigarette smoking: Smoking cigarettes increases blood pressure and also problems blood vessels, increasing the threat of heart problem.
 • Tension administration: Practicing stress-reduction methods, such as meditation, deep breathing exercises, or yoga, can aid lower blood pressure.

In specific instances, medicine may be recommended to help regulate blood pressure. These medications can consist of:

 • Angiotensin-converting enzyme (ACE) preventions
 • Angiotensin II receptor blockers (ARBs)
 • Calcium channel blockers
 • Diuretics
 • Beta-blockers

The option of drug depends upon numerous elements, consisting of the individual's age, total health, and also certain high blood pressure readings. Regular surveillance as well as follow-up with a healthcare professional are essential to make certain the effectiveness of therapy as well as make any type of needed adjustments.

Verdict

Main high blood pressure is a common clinical condition identified by persistantly raised blood pressure levels without an identifiable reason. While its precise etiology is complex and multifactorial, primary high blood pressure is influenced by hereditary and also way of life elements. Regular high blood pressure surveillance, in addition to way of living alterations and also, if necessary, drug, can help manage primary high blood pressure and lower the threat of problems. By comprehending the reasons, symptoms, as well as treatment choices for main high blood pressure, people can take proactive actions in the direction of preserving optimum cardiovascular health and wellness.

December 20, 2023

พิธีอัญเชิญ รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล

December 20, 2023

พิธีอัญเชิญ รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

July 18, 2023

วีดีโอแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นำเสนอประกอบการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

August 25, 2022

น้องใบเฟิร์น และเด็กๆอนุบาล 2-3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสัก

May 21, 2022

👍👩‍❤️‍👨การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก แผนกปฐมวัย

ภาพบรรยากาศแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
January 24, 2022

กิจกรรมนักเรียนอนุบาล 3 ทัศนศึกษาฝั่งประถม-มัธยม

วัยอนุบาลของหนูกำลังจะก้าวข้ามผ่านไปสู่วัยประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนุบาล3 เพื่อจะได้มีความคุ้นเคย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมีความสุข
January 20, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้เกษตรภายในโรงเรียนค่ะ

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
  98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
 • 036-792-052 , 081-841-1405

 • asl2_school@hotmail.com

 • asl.ac.th