ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)

เริ่มใช้ 3 สิงหาคม 2563

ระดับชั้น / ห้อง 1 2 3 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 1
ป.1/1

ป.1/2

ป.1/3
ประถมศึกษาปีที่ 2
ป.2/1

ป.2/2

ป.2/3

ป.2/4
ประถมศึกษาปีที่ 3
ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

ป.3/4
ประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4/1

ป.4/2

ป.4/3
ประถมศึกษาปีที่ 5
ป.5/1

ป.5/2

ป.5/3

ป.5/4
ประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/1

ป.6/2

ป.6/3

ป.6/4

ป.6/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

ม.2/4

ม.2/5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.3/4

ม.3/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ประเภทโรงเรียนเอกชน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

July 20, 2020

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มอบปัจจัยและร่วมแสดงเสียใจกับมิสเวโรนีกา ชาวฟิลิปปินส์ ที่มารดาเสียชีวิต แต่ไม่อาจไปร่วมพิธีปลงศพได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา : 17 กรกฎาคม 2563

July 2, 2020

ยินดีต้อบรับเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล (อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

June 18, 2020

พิธีส่งเซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ ไปประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม : 17 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม

July 26, 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เตือนใจ พฤกษาชีวะ (มารดาของคุณครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ภาพกิจกรรม
July 24, 2020

ภาพวจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
July 24, 2020

ผู้แทนครูและนักเรียนได้นำผลไม้แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชัยบาดาลและโรงพยาบาลท่าหลวง : 23 กรกฎาคม 2563

กล้อง 1 | กล้อง 2
July 24, 2020

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู : 23 กรกฎาคม 2563

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4 | กล้อง 5
July 20, 2020

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียน : 17 และ 20 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 20, 2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อบรมการใช้ App Line Checker เป็นแอพริเคชั่นช่วยเช็คเวลาเข้า-ออกของนักเรียน ตลอดจนช่วยบันทึกความประพฤติ สุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ของนักเรียน ระบบยังสามารถส่งรายงานและข้อมูลต่างๆ สู่โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองยังสามารถเข้ามาเช็คดูข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลานผ่าน App Line Checker ได้อีกด้วย

ภาพกิจกรรม
July 20, 2020

ขอบพระคุณ สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 10, 2020

ภาพผู้แทนครูและนักเรียนทำบุญวัดห้วยดีเลิศ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ คนพิการ บ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี โอกาสวันเข้าพรรษา : 10 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th