ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 80 ของ /var/www/html/main/modules/counter/counter.lib.inc)

ภาพบรรยากาศคณะครูคาทอลิกแสวงบุญ : 22 มีนาคม 2559


ภาพบรรยากาศคณะครูคาทอลิก (นำโดยเซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ) แสวงบุญ 2 วัด คือ (1) วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน (ขอบคุณคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุญราศรี คุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง อย่างละเอียดลึกซึ้ง) และ (2) วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และภริยา คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร ที่ระดมเงินบริจาคซื้อที่ดินและก่อสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อโมทนาคุณพระพร้อมยืนยันถึงพลังแห่งการภาวนาเป็นพิเศษ โดยคำเสนอวิงวอนของ บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

คณะเซอร์ และคุณครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม "กระบวนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านพลังแห่งหนังสือ" โดยมูลนิธิเมล็ดฝัน ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2559

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกมลวรรณ ศิริเลิศฤทัย เป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน
นางสาวอรปวีณ์ ศิริยา เป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน
นางสาวมนภัทร์ เมฆธน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
นายฐาปนชาติ ธรรมปรีชา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
นายสิทธา ตรีพรชัยศักดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
การทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 (อาจารย์ที่ปรึกษา : มาสเตอร์ศรัณย์ ตรีคุณ)

หน้า