267765989_4604137029640076_7220893317332080915_n

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ป.1/1


ป.1/2


ป.1/3

ป.2/1


ป.2/2


ป.2/3

ป.3/1


ป.3/2


ป.3/3

ป.4/1


ป.4/2


ป.4/3

ป.5/1


ป.5/2


ป.5/3

ป.6/1


ป.6/2


ป.6/3

ม.1/1


ม.1/2


ม.1/3


ม.1/4

ม.2/1


ม.2/2


ม.2/3


ม.2/4

ม.3/1


ม.3/2


ม.3/3


ม.3/4

ม.4/1


ม.4/2


ม.4/3


ม.4/4

ม.5/1


ม.5/2


ม.5/3

ม.6/1


ม.6/2


ม.6/3-5

ประชาสัมพันธ์

May 19, 2022

แนะนำระบบ School Bright ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน

May 4, 2022

รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2565

May 4, 2022

รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2565

May 4, 2022

รายชื่อนักเรียน ป.4-6 ปีการศึกษา 2565

May 4, 2022

รายชื่อนักเรียน ป.1-3 ปีการศึกษา 2565

May 3, 2022

เด็กหญิงชัชชญา แสนยะบุตร ชั้น ป.5 และ เด็กหญิงภัทรภร นนธิราช ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการสอบแข่งขันทางวิชาการ

May 3, 2022

เด็กหญิงพัทธนันต์ ทองคง ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันทางวิชาการ

April 26, 2022

👍🥰 เกียรติบัตรการแข่งขัน Multi Skill 💗💖 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

April 26, 2022

👍🥰 เกียรติบัตรการแข่งขันประกวดออกแบบการ์ด Christmas 💗💖 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ภาพกิจกรรม

May 21, 2022

👍👩‍❤️‍👨การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก แผนกปฐมวัย

ภาพบรรยากาศแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
May 19, 2022

ศน.มณีรัตนา พิภิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์จังหวัดลพบุรี ได้เข้านิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 19 พฤษภาคม ศน.มณีรัตนา พิภิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์จังหวัดลพบุรี ได้เข้านิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-Site เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
May 19, 2022

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ.

⚜️🧑👩‍🦰 ภาพบรรยากาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ⚜️การตวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565❤️🤍
May 19, 2022

🙏กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา🙏

ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ บริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อนำไปทำบุญที่วัด หนองมนต์น้อย วัดห้วยดีเลิศ วัดทุ่งตาแก้วและช่วยเหลือผู้พิการบ้านโมกุล รวมถึงผู้รอโอกาส
May 9, 2022

🥰😘😍 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ❤️🤍

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ได้ให้ปฐมโอวาทแก่คณะนักเรียน และต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วแดง-ขาว
April 26, 2022

✝️☀️ พิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ปัสกา ☀️✝️ สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

April 26, 2022

🔥💦✝️พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์✝️💦️🔥 ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

April 26, 2022

✝️ พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า ✝️ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

April 26, 2022

🙏 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 🙏 ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล

January 24, 2022

กิจกรรมนักเรียนอนุบาล 3 ทัศนศึกษาฝั่งประถม-มัธยม

วัยอนุบาลของหนูกำลังจะก้าวข้ามผ่านไปสู่วัยประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนุบาล3 เพื่อจะได้มีความคุ้นเคย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมีความสุข
January 20, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2

January 19, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3

วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้เกษตรภายในโรงเรียนค่ะ

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th