รับสมัคร2564 รับสมัคร2 รายละเอียดรับสมัคร-1 รายละเอียดรับสมัคร-2 รายละเอียดรับสมัคร-3 รายละเอียดรับสมัคร-4 รายละเอียดรับสมัคร-5 คณะเซอร์ ปรัชญา เอกลักษณ์

วินัยเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ

อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564-2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผู้เรียนมี(ส่งเสริม)ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการด้วยศาสตร์และศิลป์ สานสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

คติพจน์

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,3-5 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,3-5 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,3-5 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เพจ The Parent Lab

เพจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

TK park ห้องสมุดดิจิตอล

E-learning การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คลังความรู้ออนไลน์

วิทยาการคำนวณ

หลักสูตร coding

คลังความรู้ วิทย์-คณิตฯ

คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม

สื่อการสอนวิทย์-คณิตฯ (ม.ปลาย)

เรียน 50 ภาษาทั่วโลก

ตลาดปัญญา

เรียนภาษาต่างประเทศ (หลายภาษา)

สุริยจักรวาล (English)

เสียงอ่านนิทาน (English)

นิตยสารสำหรับเด็ก (English)

Home Learning

เรียน+เล่น+ดนตรี (English)

เล่น+กิจกรรม (English)

เรียนออนไลน์ฟรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thai MOOC คอร์สเรียนออนไลน์

SPACE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงทะเบียนก่อนเรียน)

คลังความรู้ - นานาสาระน่ารู้ สวทช.

ยูทูป เรียนที่บ้าน (English)

ห้องสมุด สสวท

คลังทรัพยากรการศึกษา

E-book สพฐ

Youtube การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ (ม.มหิดล)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

ภาพกิจกรรม

January 9, 2021

วันเด็กแห่งชาติ : 9 มกราคม 2564

วันเด็กแห่งชาติ 2564 "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"
ภาพกิจกรรม
January 5, 2021

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งที่ 2 วันแรก (4 มกราคม 2564)

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนที่ได้พบปะเพื่อนๆ และครูผู้สอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งคุณครูแผนกปฐมวัยได้ร่วมมือกันเตรียมบทเรียนให้แก่น้องๆปฐมวัยอีกด้วย โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ยังคงยึดมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อให้บุคลากรครูได้รับความปลอดภัย และยังคงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม
December 25, 2020

กิจกรรมสังสรรค์บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 24 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี กิจกรรมเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอโทษและขอพรสำหรับครูและผู้ร่วมงาน จากนั้นเซอร์โยเซฟีนาได้มอบเงินและของขวัญให้แก่คณะครู เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน หลังจากเสร็จสิ้น บาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย และเซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเล่นเกมบิงโกให้แก่คณะครูและผู้ร่วมงานได้สนุกสนานในการจับสลากลุ้นของรางวัลกัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข ของคณะครูและผู้ร่วมงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอพระเจ้าอวยพรแด่ทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
ภาพกิจกรรม
December 23, 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพระคริสตสมภพ : 22 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพระคริสตสมภพ เพื่อขอพรจากองค์พระกุมารเยซูที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางชาวเราในการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความรักความเมตตา ทำให้มนุษย์รู้จักเป็นผู้ให้และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นตามแบบอย่างขององค์พระเยซู โดยรับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย และบาทหลวงมัทธิวอารี วรศิลป์เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิกุลโปรย 2563 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้และแสดงความรักต่อเพื่อผู้อื่นด้วยการแบ่งปัน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและรอโอกาส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณคณะเซอร์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปด้วยดี ขอพระกุมารเยซูอวยพรทุกท่านให้มีความสุข ทั้งกายและใจตลอดปีและตลอดไป
ภาพกิจกรรม
December 5, 2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ สำนึกรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยในพิธีได้มีการนั่งสมาธิแผ่เมตตา การกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ และร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศาสตร์พระราชา การทำจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอเพียงและร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
ภาพกิจกรรม
November 30, 2020

การประชุมผู้ปกครองแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 : 28 พฤศจิกายน 2563

แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางในการดูแลนักเรียน และการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุม จากการได้รับฟังความรู้สึกผู้แทนนักเรียนชั้นปฐมวัยในการเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งยังมีจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนตัวน้อยคอยต้อนรับผู้ปกครองอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้พร้อมที่จะเจริญเติบโตและแข็งแรงต่อไป ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านมา ณ ที่นี้
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th