ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

สาระการเรียนรู้ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพกิจกรรม

February 16, 2019

ภาพกิจกรรม English Camp : 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
February 13, 2019

ภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานจิตสาธารณะพัฒนาค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก : 28-30 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม
February 11, 2019

ภาพวงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมงานประจำปี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ลำนารายณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรม
February 4, 2019

ภาพกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลโอกาสวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ หัวข้อ “สันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุนแรง การค้ามนุษย์” : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
January 25, 2019

ภาพกิจกรรมวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ และวันกระแสเรียก : 25 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3

January 24, 2019

ภาพการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานคาทอลิก : 16 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม
January 24, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ”

ภาพกิจกรรม
January 24, 2019

ภาพกิจกรรมวันครู : 15 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4 | กล้อง 5

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน
    อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • www.asl.ac.th