ประชาสัมพันธ์

October 23, 2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

October 16, 2021

แนวปฏิบัติการเข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน 💉🏥😷

October 13, 2021

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

September 28, 2021

ประกาศเลื่อนสอบประมวลความรู้ เป็นวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564

September 24, 2021

ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2564


ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน นี้ อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ

ระดับชั้นประถมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้
September 1, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมมารยาทไทย 2564

August 30, 2021

กิจกรรม ทัศนศึกษาออนไลน์

👦👧 ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองเข้าร่วม "โครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์" 🐰🐔🐮🌱🌴🌿 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.🐰🐔🐮🌱🌴🌿
** ลิงค์เข้าร่วมงาน **
** หลังเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลส่งฟรีถึงบ้าน!! **
August 30, 2021

โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ ป ร ษ ณี ย์ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

📖ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ ✉ "ภาคปัญจบรรพ" 📖
*** กรอกใบสมัคร ***
August 28, 2021

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ภาพกิจกรรม

October 13, 2021

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

คณะเซอร์และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Global Compact on Education (Attempt: A2)" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.15 น.
October 3, 2021

🙏พิธีสวดสายประคำและบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ🙏โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. บาดหลวงดอมินิกโกสินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธานในพิธีสวดสายประคำและบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู ผู้ร่วมงานและนักเรียนเซนต์ปอล ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
#ตุลาคม_เดือนแม่พระลูกประคำ
October 3, 2021

大家好!กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ วันนี้มาในหัวข้อวันชาติจีน 🇨🇳

September 30, 2021

💞ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ 🍛🍴 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (30 กันยายน 2564)☀

วันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับ 2 วันที่ผ่านมา ที่ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้นำอาหารอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด มอบให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนได้เยี่ยมบ้านคุณครูและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงด้วย
#ขอพระแม่มารีย์โปรดประทานกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้วยเทอญ
#ที่ใดมีความรัก_พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น
September 29, 2021

💖ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (29 กันยายน 2564)☀

วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มอบอาหารอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ได้เยี่ยมบ้านคุณครูและชาวบ้านในพื้นที่น้ำลดระดับลงบ้างแล้ว
ขอพระแม่มารีย์โปรดประทานกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้วยเทอญ
September 28, 2021

💗ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ห่วงใย 🌂ร่วมใจบรรเทาทุกข์ชาวลำนารายณ์ 💦

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง น้ำ จำนวน 100 ชุด ให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป
ขอพระแม่มารีย์โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัย และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้วยเทอญ
September 25, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะภคินีเซน ปอล เดอ ชาร์ตร
* วิทยากร ดร.เดชกุล มัทวานุกูล และ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
* วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.15-16.00 น.
September 24, 2021

Bonjour! วันนี้กิจกรรม Morning act เรามาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกันค่ะ

September 19, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation จัดโดย คณะภคินีเซน ปอล เดอ ชาร์ตร
* วิทยากร ดร.เดชกุล มัทวานุกูล และ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
* วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.15-16.00 น.

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th