ประชาสัมพันธ์

August 4, 2021

🌟 เกียรติบัตรการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 🌟

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Spelling Bee ภาษาฝรั่งเศส

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Impromptu ภาษาฝรั่งเศส

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Impromptu ภาษาจีน

August 3, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด


ข่าวดีๆ สำหรับหนอนหนังสือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มีกิจกรรมให้ได้ร่วมหลากหลาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิสเพชรรัตน์ 087-0396893 หรือครูภาษาไทย และครูศิลปะทุกท่าน ทุกกิจกรรมเปิดรับสมัครและรับผลงานถึง 20 สิงหาคม นี้
August 2, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Spelling Bee 2021

August 2, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Impromtu Speech 2021

July 30, 2021

ประกาศ : จังหวัดลพบุรีขยายเวลาปิดเรียน On Site


💁 ประกาศด่วนที่สุด จังหวัดลพบุรี 👰
🤴 เราห่วงใยบุตรหลานท่าน เพราะบุตรหลานท่านเปรียบเสมือนลูกหลานเรา 👶
😷 ขยายการ ปิด - เปิด สถานศึกษาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เเละมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลง ( ประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน )
🙉 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสถานศึกษา ของบุตรหลานท่าน หรือ สอบถามเข้ามาในเพจ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 15.00 น.
July 30, 2021

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม

July 30, 2021

มาร่วมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564

วีดีโอ

July 30, 2021

ภาพความน่ารักของน้องๆอนุบาล ที่ได้เรียนรู้ผ่านการช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน

ภาพกิจกรรม
July 26, 2021

การประชุมสภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีการประชุมสภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ "Global Compact On Education" ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ทาง Zoom Meeting โดยมีคณะเซอร์ และคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน 7 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม
ภาพกิจกรรม
July 25, 2021

คณะผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทางคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะภคินึเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ได้จัดอบรมคุณครูชาวไทยและเซอร์ที่สอนเรียนทุกคนทางออนไลน์ ในหัวข้อ "กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ" (Future Skills & Competency-Based Education) เพื่อหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในเครือฯ ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนในปัจจุบันและสะท้อนต่อไปในชีวิตของพวกเขาในอนาคต
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ กราบขอบพระคุณเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ผศ. ดร. พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม วิทยากรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ ได้ถ่ายทอดมุมมองและทิศทางการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ของครูและนักเรียนให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตที่ต้องแข่งขันกับทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกับหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์
ภาพกิจกรรม
July 25, 2021

การประชุมครูออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการประชุมครูออนไลน์ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อทุกคนจะสามารถผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน
ภาพกิจกรรม
July 21, 2021

คลิปวีดีโอ 🙏 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 🙏 ช่วงโควิด-19 ปีการศึกษา 2564

วีดีโอ

# ฟังเทศนาโดยพระอธิการพงศกร เจ้าอาวาสวัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ
# ประกวดภาพระบายสี
# นักเรียนกล่าวถึงการทำบุญและทำความดี
July 14, 2021

การแสดงละครประวัติการทำงานแพร่ธรรมของนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เสาหลักของพระศาสนจักร

วีดีโอ
July 14, 2021

รายการพิเศษวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564

วีดีโอ
July 14, 2021

รายการพิเศษกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2564

วีดีโอ

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th