รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

July 7, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัล

⚜️😍❤️💯ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evalution Tests : TEDET) ประจำปี 2564
รางวัลชมเชย ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายจิรัฎฐ์ ธนสิทธิ์รวีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กชายอานุภาพ งานประเสริฐสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชมเชย ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงวรัญรดา รื่นสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อคุณครูได้รับเกียรติบัตร ผู้ดูแลและควบคุมระบบการสอบ (Teachers Manual-TEDET Online)
คุณครูมนธิชา จันทร์ประเสริฐ
คุณครูมัตติกา ฉวีวัฒน์
คุณครูนุชนาฎ สงค์เนย
July 7, 2022

ขอบพระคุณ บ.ท่าหลวงแบตเตอรี่ที่ได้สนับสนุนแบตเตอรี่จำนวน 2 ใบ

July 7, 2022

ตัวผู้แทนลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

July 7, 2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คุณครูประสานศิลป์ จึงเจริญ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

July 7, 2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คุณครูอัจฉราพรรณ สุพรรณ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

July 7, 2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คุณครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี

May 24, 2022

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส Impromptu Speech 2022

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูวิชาภาษาต่างประเทศทุกระดับชั้น
May 19, 2022

แนะนำระบบ School Bright ในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน

May 4, 2022

รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

December 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับวง “ดอกพิกุล” วงดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันวงดนตรี ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ขอแสดงความยินดีกับวง "ดอกพิกุล" วงดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันวงดนตรี ชิงถ้วยพระราชทานฯ 5th Valaya Alongkorn Music Competition ประเภท Concert Band อายุไม่เกิน 18 ปี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
December 17, 2022

ถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ วัดห้วยดีเลิศ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ร่วมกับผู้ปกครอง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.คุณนาตยา สุวคนธ์และครอบครัวผู้ปกครองของธนัชพรกระโจมแก้ว ม.4/4
2.คุณพิชญา ยิ่งมหาศาลและครอบครัวผู้ปกครองของนางสาวภัทรธิดา ยิ่งมหาศาล ม.4/2
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด SB สมบัติกรุ๊ปผู้ปกครองของนางสาวพวงทอง เหลาคม ม.4/3
4.คุณนพรัตน์ทองสุข คุณชญาดาทองแพง
คุณวรฉัตร ทองสุข ผู้ปกครองของนางสาวณัฐฐาพร ทองสุข ม.4/3
5.คุณนิชาภา จุลโพธิ์ ผู้ปกครองของนายพัสกร จุลโพธิ์ ม.4/3
6.นายพิษณุ สมบุญเพ็ญและครอบครัว ผู้ปกครองของนางสาวจันทมาส สมบุญเพ็ญ ม.4/2
และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองท่านอื่นๆ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาบริจาคแก่ผู้รอโอกาสในครั้งนี้
December 17, 2022

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

💛 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛 💛 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 💛 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
December 17, 2022

เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ม่วงค่อมได้เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวโทษของการเล่นพนันบอล

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ม่วงค่อมได้เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวโทษของการเล่นพนันบอล เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการไม่กระทำผิดต่อกฎหมาย และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
December 17, 2022

นายณัฐพัชร์(เอิร์ธ) ธนปรีชาวรสกุล ศิษย์เก่า ASL รุ่นที่ 18 ได้มอบเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation5 และตุ๊กตาอีกมากมาย เพื่อเป็นรางวัลในกิจกรรมสอยดาว

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณนายณัฐพัชร์(เอิร์ธ) ธนปรีชาวรสกุล ศิษย์เก่า ASL รุ่นที่ 18 ได้มอบเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation5 และตุ๊กตาอีกมากมาย เพื่อเป็นรางวัลในกิจกรรมสอยดาว งานวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย ประจำปีการศึกษา 2565
December 17, 2022

ศิษย์เก่า นายแสนย์ บุตรขุนทอง ASL รุ่นที่ 18 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาติวและให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ต้อนรับศิษย์เก่า นายแสนย์ บุตรขุนทอง ASL รุ่นที่ 18 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาติวและให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณค่ะ
December 17, 2022

❤️🤍กิจกรรมพิกุลเกมส์ครั้งที่ 11 ❤️🤍 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 🟣🔵25 พฤศจิกายน 2565🟠🟢

December 17, 2022

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพบรรยากาศ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
December 17, 2022

กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้มีการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์และโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมประชุมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงคอม เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ความสามารถและแสดงออกในกิจกรรมที่สนใจอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชุมชนและเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th