รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

IMG_0096
📣วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดพิธีแห่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล - สี่แยกตลาดลำนารายณ์ ริ้วขบวนประกอบด้วยขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน และขบวนแฟนซีคริสต์มาสส่งความสุขแก่ชาวลำนารายณ์ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณนายอำเภอชัยบาดาลที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดขบวน, ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร อำเภอชัยบาดาลที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร, บจก.วัชรพงศ์ ศูนย์แทรกเตอร์ ที่อนุเคราะห์รถขบวนแฟนซีคริสต์มาส,ห้างSR EXTRA ที่อนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์,ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้ขบวนสง่างามสมเกียรติ ขอพระกุมารเยซูโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป Merry Christmas and happy new year 2024🎊🎁💛💜❤️
พิธีอัญเชิญรางวัล
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้


วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

December 27, 2021

💝 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ สำหรับคุณครูและผู้ร่วมงาน 💝 : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.

December 27, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. คณะเซอร์ คุณครูและผู้ร่วมงานคาทอลิก ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ โดยมีคุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธาน หลังพิธี มีการเลี้ยงฉลองและเกมบิงโก เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขในเทศกาลแห่งการให้
"ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ"
December 27, 2021

🎁 ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย : 24 ธันวาคม 2564 🎁

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำบุญกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันพิกุลโปรยประจำปีของโรงเรียน สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนจะนำไปช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับผู้รอโอกาส ณ สถานที่ต่างๆ ที่โรงเรียนได้ช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี
December 27, 2021

รายการพิเศษกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย 2564

December 27, 2021

❤️💚ละครสั้นออนไลน์ เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า❤️💚

December 18, 2021

🏥การอบรมหลักสูตรการจัดการงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู🏥

🚑วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ส่งคุณครู คุณครูสุทธพงษ์ วงษ์เสน่ห์ และ คุณครูสุปราณี ป้อมบุบผา (ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลขั้นต้น การทำแผล การป้องกันการสำลัก การวัดสัญญาณชีพ การฝึกปฏิบัติ CPR
December 18, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อออนไลน์แนวใหม่กับเครื่องมือสุดล้ำ

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อออนไลน์แนวใหม่กับเครื่องมือสุดล้ำ
วิทยากร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
website : www.spcvedu.com
facebook : SPC THAI Educational Village
youtube : SPCTHAI_CHANNEL SPCTHAI_IT
December 17, 2021

💚❤️กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ วันนี้มีมา 2 คลิป ในธีมบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส Ho Ho Ho 💚❤️

December 17, 2021

Morning Act : เรามาเรียนรู้วิธีทำขนมกล้วยแสนอร่อยกัน

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th