ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

September 20, 2019

ฉลองศาสนนามคุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์ : 20 กันยายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
September 16, 2019

ภาพกิจกรรมนักเรียน ม.5 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สิงห์บุรี และวัดพระนอนจักรสีห์ : 13 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม
September 13, 2019

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ : 13 กันยายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
September 13, 2019

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่น เพื่อการสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ม.2-ม.6 : 10-11 กันยายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
September 13, 2019

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่น เพื่อการสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ป.5-ม.1 : 10 กันยายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
September 13, 2019

ภาพกิจกรรมนักเรียน ป.4 ทัศนศึกษาชุมชนไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง : 10 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม
August 30, 2019

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. : 30 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม
August 20, 2019

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง : 16 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม
August 20, 2019

ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ : 15 สิงหาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th