รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

August 4, 2021

🌟 เกียรติบัตรการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 🌟

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Spelling Bee ภาษาฝรั่งเศส

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Impromptu ภาษาฝรั่งเศส

August 4, 2021

ผลการแข่งขัน Impromptu ภาษาจีน

August 3, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด


ข่าวดีๆ สำหรับหนอนหนังสือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มีกิจกรรมให้ได้ร่วมหลากหลาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิสเพชรรัตน์ 087-0396893 หรือครูภาษาไทย และครูศิลปะทุกท่าน ทุกกิจกรรมเปิดรับสมัครและรับผลงานถึง 20 สิงหาคม นี้
August 2, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Spelling Bee 2021

August 2, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Impromtu Speech 2021

July 30, 2021

ประกาศ : จังหวัดลพบุรีขยายเวลาปิดเรียน On Site


💁 ประกาศด่วนที่สุด จังหวัดลพบุรี 👰
🤴 เราห่วงใยบุตรหลานท่าน เพราะบุตรหลานท่านเปรียบเสมือนลูกหลานเรา 👶
😷 ขยายการ ปิด - เปิด สถานศึกษาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เเละมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลง ( ประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน )
🙉 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสถานศึกษา ของบุตรหลานท่าน หรือ สอบถามเข้ามาในเพจ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 15.00 น.
July 30, 2021

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม

July 7, 2022

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และละครพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร : 23 มิถุนายน 2565

July 7, 2022

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 : 23 มิถุนายน 2565

July 7, 2022

น้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษามาให้ความรู้เกี่ยวภาษาไทย : 23 มิถุนายน 2565

July 7, 2022

การนิเทศติดตามการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา⚜️🙏❤️คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 🙏ขอขอบพระคุณท่านศน.พิฐชญาณ์ ไพรดำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ 🙏 ศน.มณีรัตนา พิภิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่มานิเทศติดตามการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ⚜️🙏❤️ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆ และจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
July 7, 2022

คุณครูได้รับเกียรติบัตร

📌⚜️🥳❤️ ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ❤️ กับ คุณครูสุชาดา เหลืองโสภากร , คุณครูเจนจิรา ว่องไว , คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร , คุณครูณิชารัศม์ ฉัตรอัศรารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ผู้จัดทำวีดีทัศน์สื่อการสอนลงในเว็บไซต์ >>> spcvedu.com <<< และคุณครูสุปราณี ป้อมบุบผา , คุณครูสุทธิพงษ์ วงษ์เสน่ห์ ที่ได้รับเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการจัดการงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
July 7, 2022

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเต้น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก : 20 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเต้น เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออก และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
July 7, 2022

Morning Act เรื่อง Blood Donor : 18 มิถุนายน 2565

July 7, 2022

ครูแดร์ สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

🚭🚭🚭ร้อยตำรวจเอก พรเพชร อ้วนแก้ว, ดาบตำรวจ ขยัน ดอนสว่าง และดาบตำรวจ ถาวร วงษ์สกุล เจ้าหน้าที่ตำรวจครู D.A.R.E. จากสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ได้เข้าทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งให้นักเรียนรู้จักวิธีการปฏิเสธยาเสพติด ตลอดทั้งรู้จักหลีกเลี่ยงต่อแรงกดดันในประเภทต่างๆ ได้ดี ทุกวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง🚭🚭🚭
July 7, 2022

Morning Act เรื่อง My Self จากน้องป.1 และพี่มัธยมปลาย : 17 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th