รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

October 7, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : 5 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่วัดถ้ำกระบอก จังหวัดลพบุรี โดยมีพระวิจิตร อคฺคจิตโต รจร ประธานชมรมช่วยกันคนละนิดพิชิตยาเสพติด ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักได้รับรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนั้นนักเรียนได้เข้าฝึกอบรมปฎิบัติเรียนรู้จริงกับแหล่งเรียนรู้วัดถ้ำกระบอก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการเรียนด้านงานวิชาชีพ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ ณ วัดถ้ำกระบอก
ภาพกิจกรรม
October 4, 2020

กิจกรรมทำบุญบริจาคทาน เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี : 2 ตุลาคม 2563

วันนี้(๒ ตุลาคม) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริจาคทาน เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อนำไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นำโดยเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียน โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน อาทิเช่น ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงเงินบริจาคยอดรวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๒๐ บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันแบ่งปันมา ณ โอกาสนี้ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข
ภาพกิจกรรม
October 4, 2020

พิธีสวดสายประคำเปิดเดือนแม่พระ (วันแรก : 1 ตุลาคม 2563) วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2

คุณพ่อยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธีสวดสายประคำตามบ้าน เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแม่พระ โดยมีคณะเซอร์ คณะครู ผู้ร่วมงานและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธี โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. เริ่มต้นที่บ้านเซอร์ก่อน และจะเวียนไปสวดตามบ้านครูท่านอื่นตลอดเดือนตุลาคม
ภาพกิจกรรม
September 14, 2020

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : 11 ก.ย.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัด”พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX CHRISTI ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาพกิจกรรม
September 14, 2020

กิจกรรม Open House

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา
คลิปกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
September 10, 2020

การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 : 3 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ โดยมีการตรวจความดันโลหิต ตรวจตาบอดสี เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น และรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม
September 3, 2020

นิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อออนไลน์ : 2 กันยายน 2563

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 คณะทำงานนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลพบุรี นำทีมโดย ผอ.นำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศน.สุณี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคุณสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มานิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อออนไลน์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
ภาพกิจกรรม
September 2, 2020

นักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้จัด "โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563 " โดยมีการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งหมด 82 คน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัล ดังนี้
ด.ช.อภินัทธ์ อภินิธิโสภณ ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
และ ด.ญ.จิณห์นิภา เวสสธาดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวิชาคณิตศาสตร์
ทางโรงเรียนขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้งสองมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรม
September 2, 2020

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : 26-28 สิงหาคม 2563

วันนี้(26 สิงหาคม)เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือในห้องสมุด หรือจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าประโยชน์ของการใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุดในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความถนัด ความสนใจ หลากหลายกิจกรรม เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมงานฝีมือพับใบเตย ร้อยลูกปัดฝึกสมาธิ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมซูโดกุลับสมอง กิจกรรมมือเท้าแตะฝึกความแข็งแรงของร่างกาย กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนผ่านQR CODE กิจกรรมระบายสีเสริมสร้างจินตนาการ กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยกิจกรรมจะจัดตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคมนี้
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th