รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

July 3, 2023

เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เเละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสามารถทางด้านการเเสดงวิทยาศาสตร์ การทดลอง เเละนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครเข้าเเข่งขันกิจกรรม science show ทีมละ 3 คน ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง QR Code เเละทางคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น

June 28, 2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

June 28, 2023

พิธีสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

June 28, 2023

ขอแสดงความยินดีกับน้องลัคกี้ เด็กหญิงลักษิกา โปร่งเจริญ ชั้นป.3 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 6-12ปี สาขาศิลปะการแสดง ระดับจังหวัด

June 27, 2023

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

June 27, 2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๖

June 27, 2023

ภาพบรรยากาศ การรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

June 27, 2023

ภาพบรรยากาศการเต้นแอโรบิคประจำสัปดาห์ Move For Health ขยับเท่ากับสุขภาพ

June 26, 2023

วันที่ 26 มิถุนายนนี้ เตรียมพบกับการแสดง “ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม” ณ โดมลานอัสสัมชัญ ค่ะ

ภาพกิจกรรม

September 7, 2023

อัลบั้ม: Science Show

September 7, 2023

ภาพบรรยากาศ การเเข่งขัน กิจกรรม science show เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เพื่อเเสดงถึงศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ เเละความสามารถทางวิชาการ

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนานิกชนที่ดี

September 7, 2023

อัลบั้ม วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด

September 7, 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566 โดยเซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทยและสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

September 7, 2023

ขอขอบพระคุณผลงานการถ่ายภาพของศิษย์เก่ารั้วแดงขาว นายจิรันตน์ ภาษีผล ASL รุ่นที่ 12 ในงานแห่เทียนพรรษาที่สี่แยกไฟแดงตลาดลำนารายณ์ค่ะ

September 7, 2023

อัลบั้ม: แห่เทียนพรรษา 25 กค 66

September 7, 2023

วันที่ 25 ก.ค. 2556 บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดลำนารายณ์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ผู้เแทนนักเรียนได้ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอชัยบาดาล ร่วมกับอำเภอชัยบาดาลและทต.ลำนารายณ์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา

September 7, 2023

วันที่ 21 กรกฏาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th