ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

สาระการเรียนรู้ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ::: 23 และ 26 สิงหาคม 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ::: 23 และ 26 สิงหาคม 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2-5/2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3-5/3 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4-5/4 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5-5/5

สาระการเรียนรู้ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ::: 23 และ 26 สิงหาคม 2562

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ::: 23 และ 26 สิงหาคม 2562

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

July 2, 2019

ภาพคณะครูอบรมการพูดภาษาอังกฤษ : 16 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม
July 2, 2019

ภาพกิจกรรมวันปิดภาคเรียนฤดูร้อน : 26 เมษายน 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
July 2, 2019

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 12 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพครูพลมารีคาทอลิกร่วมพิธีอาชีแอสที่อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ : 23 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพพิธีขอขมาโทษ ขอบคุณ ขอพร ของนักเรียน ม.6 : 22 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ : 22 มีนาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
March 13, 2019

ภาพกิจกรรมผู้ร่วมงานพักผ่อนและทัศนศึกษาประจำปี ณ จ.ปราจีนบุรี : 11-12 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 6, 2019

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 : 4-6 มีนาคม 2562

วันแรก | วันที่สอง | วันที่สาม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th