รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

December 17, 2021

กิจกรรมห้องสมุดออนไลน์

📜📕"เพราะการอ่าน คือรากฐานสำคัญของความรู้"📘📚 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกับนานมีบุ๊คส์ ขอเชิญชวนนักเรียนและแฟนเพจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"สัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์" ร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ในหัวข้อ "ธรรมชาติสุดอัศจรรย์ VS โลกแห่งจินตนาการ" พร้อมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ และพบกับหนังสือน่าอ่านราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้
December 2, 2021

📢 ป ร ะ ก า ศ : นักเรียนระดับ ป.2-ป.5 เปิดเรียนแบบ On-Site

นักเรียนระดับ ป.2-ป.5 เปิดเรียนแบบ On-Site ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
** ขอให้กลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน **
December 2, 2021

📢 ป ร ะ ก า ศ : นักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ป.1, ป.6 และ ม.1 ถึง ม.6 เปิดเรียนแบบ On-Site

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ป.1, ป.6 และ ม.1 ถึง ม.6 เปิดเรียนแบบ On-Site ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
** ขอให้กลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน **
** ส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.2 ถึง ป.5 เปิดเรียนแบบ On-Site ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 **
November 27, 2021

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณ ...
- ร้านขายยารื่นสุข ท่าหลวง ผู้ปกครอง ด.ญ.วรัญรดา รื่นสุข ที่ได้มอบ ชุดตรวจ ATK สำหรับครู 115 ชุด ชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงาน 39 ชุด Face Shield 12 ชิ้น ชุด PPE 12 ชุด หน้ากากอนามัย 3M 1 กล่อง
- หจก.ทองทวี ศรีเทพ ผู้ปกครอง ด.ช.ทองแท้ และ ด.ญ.เพชรลดา อังคณาวรรณวิภา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง
- คุณปาริชาติ ผดุงกลิ่น ผู้ปกครอง ด.ญ.อภษฎา แซ่เตียว มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง
❤ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์โปรดประทานพระพรแก่ทุกท่านด้วยเทอญ❤
November 22, 2021

ขอเชิญนักเรียนที่รักการคำนวณ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์
November 20, 2021

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยจากพี่มัธยม

#แยกขยะวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
November 13, 2021

ขอเชิญนักเรียนนักทดลองเข้าร่วมกิจกรรม Science Camp

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูวิชาวิทยาศาสตร์ทุกท่านค่ะ
November 13, 2021

วันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก : 5 พฤศจิกายน 2564

5 พฤศจิกายน วันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก (World Tsunami Awareness Day)
ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - NSM Thailand #อพวช
November 1, 2021

กิจกรรมวันลอยกระทง 2564

ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2564 และร่วมตอบคำถามออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมวันลอยกระทง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ สามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้ที่ลิ้งก์นี้ >>> คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม

September 22, 2022

🚭🚭🚭พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) : 9 กัยยายน 2565🚭🚭🚭

September 8, 2022

พี่ต้นหลิว ชั้น ม.3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์

September 8, 2022

การแสดง Sci Show ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

August 25, 2022

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 : 24-26 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

การตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและผู้ร่วมงาน ประจำปีการศึกษา 2565 : 22-23 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

วันนี้น้องตินและเพื่อนๆชั้น ป.3 พาไปรู้จักความเป็นมาของจุดหยุดรถไฟอัสสัมชัญคอนแวนต์ และความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

August 25, 2022

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ” ประจำปีการศึกษา 2565

🤓🥸🤹‍♀️🔭🔬🧬🩺 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีสดุดีถวายเครื่องสักการะ พวงมาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
August 16, 2022

ภาพบรรยากาศการแนะแนวสัญจรโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา

August 16, 2022

ภาพบรรยากาศเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ม.6 ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th