ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

สาระการเรียนรู้ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพกิจกรรม

September 4, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.6 : 23 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
September 4, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.6 : 22 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 30, 2017

ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สอง) : 29 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 29, 2017

ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก) : 29 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 29, 2017

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 25 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 23, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ม.4 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี : 21-23 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน
    อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • www.asl.ac.th