รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

August 20, 2019

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ : 14-15 สิงหาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
August 9, 2019

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : 9 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม
August 8, 2019

ภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย) อำเภอเมือง จังหวัลพบุรี : 5-6 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม
July 31, 2019

นักเรียน ม.2-ม.6 ชมสาธิตและปฏิบัติการปักชำแบบควบแน่น : 31 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม
July 27, 2019

ละคร ฅนทำคนดู : 26 กรกฎาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3

จากเพจ "ฅนทำคนดู"
สังข์ทอง (อนุบาล ป.1-2)
ราชาธิราช (ประถม 3-6)
อิเหนา ม.ต้น
อิเหนา ม.ปลาย
July 26, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศวีร์ คล้ายจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลลำนารายณ์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เกียรติบัตร | รับเกียรติบัตร
July 26, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวัฒน์ แฟมไธสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิชาคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลลำนารายณ์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เกียรติบัตร | รับเกียรติบัตร
July 25, 2019

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู (ประดับบ่า) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : 25 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม
July 12, 2019

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา : 12 กรกฎาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th