รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

January 9, 2022

กิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” กิจกรรมวันเด็กปีนี้ ขอเชิญเด็กๆทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์กันค่ะ พิเศษสุดนักเรียนที่เข้าร่วมตอบคำถาม 100 อันดับแรก จะได้รับรางวัลสุดพิเศษค่ะ อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
>>>คลิกที่นี่<<<
January 4, 2022

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2564

January 4, 2022

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมิน TEDET

December 27, 2021

🎅 ตอบคำถามวันคริสต์มาส 🎅

🎅 ขอเชิญนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมตอบคำถามวันคริสต์มาส และรับเกียรติบัตรเป็นรางวัล 🎅
>>>คลิกที่นี่<<<
December 17, 2021

ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส

December 17, 2021

🎅ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 🎅 กิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย 🎅

December 17, 2021

คุณครูวันวิสาข์ แบ่งปันความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.2

คุณครูวันวิสาข์ ครูวิชาคณิตศาสตร์มาร่วมแบ่งปันความรู้ ติดตามได้ที่เพจ SPC THAI Educational Village มีคลิปการสอนสนุกๆและความรู้ที่หลากหลายจากคุณครูในโรงเรียนอื่นๆด้วยค่ะ อย่าลืมไปติดตามกันนะคะ

คลิปการสอนนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางนวัตกรรม "3P Model เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์" โดยครูนภาดล นพธัญญะ ครูสนับสนุนการสอน
December 17, 2021

คุณครูณิชารัศม์ แบ่งปันความความรู้วิชาภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำ

คุณครูณิชารัศม์ คุณครูภาษาไทยได้นำร่วมแบ่งปันความรู้วิชาภาษาไทยที่เพจ SPC THAI Educational Village ในเรื่องคำควบกล้ำ

คลิปการสอนนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางนวัตกรรม "3P Model เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์" โดยครูนภาดล นพธัญญะ ครูสนับสนุนการสอน
December 17, 2021

เชิญติดตามชมละครออนไลน์ของน้องๆ อนุบาล ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

❤️💚 ว้าวๆๆ วันที่ 24 ธันวาคมนี้ น้องๆอนุบาลจะมีละครออนไลน์ให้ได้รับชมด้วย พี่ๆอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆ ด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่เพจ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ กันนะคะ ❤️💚

ภาพกิจกรรม

October 19, 2022

⚜️🛶🥰😃🚤⛵️ กิจกรรมพักผ่อนประจำปี ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 17-18 ตุลาคม 2565 ณ วรรณาโฮมสเตย์ จ.จันทบุรี

October 19, 2022

❤️ส่งต่อสะพานบุญ ธารน้ำใจจากผู้มีน้ำใจดี ❤️

⚜️ คุณพ่อ คณะเซอร์ และเด็กนักเรียน ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทุกชาติทุกศาสนา ⚜️
October 16, 2022

🙏กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ ณ วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี : 7 ตุลาคม 2565

October 16, 2022

เซอร์เมรี่แคล์ ทองอินทร์ นำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม


🚣‍☔️🌧เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เซอร์เมรี่แคล์ ทองอินทร์ นำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่หมู่บ้านศรีฐาน จำนวน 90 ครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
October 16, 2022

ภาพบรรยากาศความสนุกสนาน ASL English and Science Camp 2022

October 11, 2022

คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” : 11 ตุลาคม 2565

October 9, 2022

ภาพกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย : 7-9 ตุลาคม 2565

September 26, 2022

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักของครู ครั้งที่2” โดยคุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด และดร.ธนกิจ ไชยมาดี ณ หอประชุม อาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2565⚜️💯❤️

September 22, 2022

ค่ายคุณธรรม “การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : 16 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th