รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 1, 2019

พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
February 22, 2019

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง วันมาฆบูชา :18 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
February 16, 2019

ภาพกิจกรรม English Camp : 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
February 13, 2019

ภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานจิตสาธารณะพัฒนาค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก : 28-30 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม
February 11, 2019

ภาพวงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมงานประจำปี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ลำนารายณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรม
February 4, 2019

ภาพกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลโอกาสวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ หัวข้อ “สันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุนแรง การค้ามนุษย์” : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
January 25, 2019

คำสอนของนักบุญเปาโล

ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะรับใช้ ก็จงรับใช้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอน ก็จงสอน (รม 12:7)
January 25, 2019

ภาพกิจกรรมวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ และวันกระแสเรียก : 25 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3

January 24, 2019

ภาพการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานคาทอลิก : 16 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th