ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

สาระการเรียนรู้ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพกิจกรรม

August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : 18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 15, 2017

ภาพกิจกรรมวันอัสสัมชัญ : 15 สิงหาคม 2560

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4
August 11, 2017

ภาพกิจกรรมวันแม่ : 11 สิงหาคม 2560

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4
August 5, 2017

ภาพกิจกรรมนักเรียน ป.4 ทัศนศึกษา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน : 4 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 5, 2017

ภาพการแสดงดนตรีคนตาบอด วงเพื่อน : 4 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน
    อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • www.asl.ac.th