สาระการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

October 23, 2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

October 16, 2021

แนวปฏิบัติการเข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน 💉🏥😷

October 13, 2021

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

September 28, 2021

ประกาศเลื่อนสอบประมวลความรู้ เป็นวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564

September 24, 2021

ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2564


ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน นี้ อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ

ระดับชั้นประถมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้
September 1, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมมารยาทไทย 2564

August 30, 2021

กิจกรรม ทัศนศึกษาออนไลน์

👦👧 ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองเข้าร่วม "โครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์" 🐰🐔🐮🌱🌴🌿 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.🐰🐔🐮🌱🌴🌿
** ลิงค์เข้าร่วมงาน **
** หลังเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลส่งฟรีถึงบ้าน!! **
August 30, 2021

โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ ป ร ษ ณี ย์ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

📖ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ ✉ "ภาคปัญจบรรพ" 📖
*** กรอกใบสมัคร ***
August 28, 2021

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ภาพกิจกรรม

August 16, 2022

จิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่วัดเขากำพร้า ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และผู้แทนสภานักเรียนได้ร่วมทำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
August 16, 2022

ภาพบรรยากาศการทำดอกมะลิจากระดาษทิชชู่ และการทำการ์ดวันแม่ 💙💙

August 16, 2022

ทัศนศึกษา ป.1-2 : 10 สิงหาคม 2565

August 16, 2022

ทัศนศึกษา ป.4 : 9 สิงหาคม 2565

วันนี้เด็กๆ ชั้น ป.4 ได้นั่งรถไฟไปเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนเชิญสมาชิกเพจทุกท่านกดติดตามช่อง TikTok ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อรับชมผลงานของเด็กๆในอนาคตค่ะ สามารถติดตามได้ที่ช่องติ๊กต๊อก @aslschool.lamnarai
August 15, 2022

🙏พิธีบูชาขอบพระคุณ🙏 สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีเสกอาคารโรงอาหารส่วนต่อขยาย : วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

August 12, 2022

👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี💯❤️⚜️

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์เข้ารับเกียรติบัตรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ทุกวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
August 11, 2022

🌼พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🌼

August 11, 2022

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กับ อบต.ม่วงค่อมและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ Global Compact On Education ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในประการที่เจ็ดที่ว่าด้วย "การปกป้อง พิทักษ์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างบ้านที่เป็นบ้านร่วมกันของพวกเรา คือโลกใบนี้ ช่วยกันคุ้มครองผืนแผ่นดินโลกจากการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเผาผลาญทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลือง ทำให้โลกร้อนขึ้น และเต็มไปด้วยมลภาวะ"
August 11, 2022

แบ่งปันธารน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ

🙏เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ⚜️โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เชิญชวนให้นักเรียนนำข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น มาเพื่อร่วมทำบุญและแบ่งปันแก่ผู้รอโอกาส หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมบิณฑบาตในครั้งนี้ จากนั้นได้นำสิ่งของไปแจกจ่ายแบ่งปันแก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ โรงเรียนวัดห้วยดีเลิศ และผู้รอโอกาสในชุมชนใกล้เคียง

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th