ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

July 2, 2019

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 12 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพครูพลมารีคาทอลิกร่วมพิธีอาชีแอสที่อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ : 23 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพพิธีขอขมาโทษ ขอบคุณ ขอพร ของนักเรียน ม.6 : 22 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 23, 2019

ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ : 22 มีนาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
March 13, 2019

ภาพกิจกรรมผู้ร่วมงานพักผ่อนและทัศนศึกษาประจำปี ณ จ.ปราจีนบุรี : 11-12 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม
March 6, 2019

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 : 4-6 มีนาคม 2562

วันแรก | วันที่สอง | วันที่สาม
March 1, 2019

ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา : 1 มีนาคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
March 1, 2019

ภาพการประเมินชมรม ภาคเรียนที่ 2/2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
March 1, 2019

พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th