รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

September 19, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation จัดโดย คณะภคินีเซน ปอล เดอ ชาร์ตร
* วิทยากร ดร.เดชกุล มัทวานุกูล และ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
* วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.15-16.00 น.
September 18, 2021

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ" (Future Skill & Competency-Based Education) โดย ผศ. ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (เกตุ) และคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
September 17, 2021

กิจกรรม Morning Act เรื่อง “5 Things to know before receiving Covid19 vaccine”

September 13, 2021

กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Why English is important?

September 8, 2021

🎂 ฉลองแม่พระบังเกิด 🎂 8 กันยายน 2564

คุณพ่อ คณะเซอร์ และคณะครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมใจกันสวดสวยประคำเนื่องในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
September 8, 2021

กิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ : 7 กันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในการแบ่งปันความรู้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงการทำการเกษตร การสอนเทคนิคการขยายพันธ์ุพืชแบบควบแน่นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาใช้ในอนาคต
September 6, 2021

การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง : 6 กันยายน 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000บาท และส่งมอบนมโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่เดินทางมาติดต่อ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทางเพจ และทางระบบไลน์เชคเกอร์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อครูประจำชั้น หรือ โทร.081-841-1405 ในวันและเวลาทำการค่ะ #โรงเรียนวิถีใหม่ห่างไกลไม่ห่างกัน
September 6, 2021

กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Occupations

September 4, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ โอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์

คณะพลมารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ โอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
#ก้าวสู่..หนึ่งศตวรรษ กิจกรรมแห่งความรักและศรัทธาในพระมารดามารีย์
#เปรสิเดียมราชินีเสด็จขึ้นสวรรค์
#เปรสิเดียมมารดาน่ารักยิ่ง
#เปรสิเดียมดาวประจำรุ่ง

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th