รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

August 30, 2021

เซอร์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” โดย ดร.กนก จันทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

August 27, 2021

กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ Story Telling เรื่อง The Fox & The Crow

August 27, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ความรู้คณิตศิลป์

August 27, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ผู้แทนนักเรียนเล่านิทานคุณธรรม

ale
August 24, 2021

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรรมจริยธรรมออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คุณธรรมตามชื่อนักบุญโยเซฟ

August 21, 2021

🌺การประชุมครูออนไลน์🌺 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 : 20 สิงหาคม 2564

August 21, 2021

กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ เรื่อง My School : 20 สิงหาคม 2564

August 18, 2021

ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจหนู (กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564)

August 18, 2021

กิจกรรมทดลองวิยาศาสตร์ง่ายๆ ในบ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564)

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th