รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

November 13, 2021

ต้อนรับคณะเซอร์และร่วมแสดงความยินดี แด่เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะเซอร์ คณะครูและผู้ร่วมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมแสดงความยินดีแด่เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ในโอกาสได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย เป็นวาระที่ 2 และโอกาสขอบพระคุณท่านที่ได้อนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของโรงเรียน
November 13, 2021

การตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 44 ข้อ หากผลประเมินผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป
November 13, 2021

Morning Act ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

November 13, 2021

กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ EP.1

พี่ๆ มัธยมปลายนำเสนอวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพในเมนูน้ำเต้าหู้ และสลัดค่ะ
November 13, 2021

Morning Act ด.ญ.ณัฐธยาน์ กองพลศรีสิริ ชั้น ป.6 เล่านิทานเรื่อง The travelers and the boat

November 3, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญทั้งหลาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. คณะเซอร์ ครู ผู้ร่วมงาน และนักเรียนเซนต์ปอล เข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญทั้งหลาย โดยมี บาทหลวงดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีพิธีระลึกถึงผู้ล่วงลับ พิธีแก้บาปมูล โปรดบาปรวม พิธีรับพระคุณการุณย์ และพิธีส่งวิญญาณผู้ล่วงลับ ด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจะพ้นทุกข์และเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์
October 31, 2021

พิธีสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. คณะเซอร์ ครู บุคลากร และนักเรียนเซนต์ปอล ร่วมสวดสายประคำ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาทหลวงดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธาน สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ เป็นพิธีสุขสำราญสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ให้มีความสุข ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
October 30, 2021

การอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะเซอร์ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - สมศ.) : 30 ตุลาคม 2564
October 28, 2021

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อโรคโควิด19 เข็มที่หนึ่ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th