รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

June 30, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล และอ่านพระคัมภีร์ “กิจการอัครสาวก”

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล และอ่านพระคัมภีร์ "กิจการอัครสาวก"
** หากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะมีเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล พร้อมลิงก์แบบทดสอบชุดต่อไป นักเรียนสามารถสะสมเกียรติบัตรเพื่อรับรางวัลจากทางโรงเรียน **
** เชิญร่วมกันศึกษา และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2JT0qFT ***
** เมื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรแล้ว กรุณาส่งให้คุณครูประจำชั้นเพื่อเป็นคะแนนเก็บวิชาคริสต์ศาสตร์ **
โปสเตอร์กิจกรรม
June 30, 2021

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
June 30, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

June 30, 2021

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ปีการศึกษา 2563 ทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ
ผลการทดสอบ
June 30, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 และ 3

June 30, 2021

แนะนำครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

วีดีโอ
April 30, 2021

มาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ใบประกาศสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย

ภาพกิจกรรม

February 8, 2022

การแสดงต้อนรับตรุษจีนระดับชั้นประถมศึกษา

February 8, 2022

บรรยากาศกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ภายในกิจกรรมมีทั้งการเชิดสิงโตของน้องๆอนุบาล การแสดงของผู้แทนนักเรียน การมอบผลไม้มงคล การมอบอั่งเปาแก่นักเรียนที่ร่วมตอบคำถามกิจกรรม และการทำเกี๊ยว โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา มาร่วมอวยพรแก่ครูและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 新政如意 新年发财!
February 8, 2022

Morning Act เรื่องราวของเทศกาลตรุษจีน

February 8, 2022

การแสดงต้อนรับตรุษจีนของผู้แทนนักเรียนชั้นอนุบาล

February 8, 2022

新年快乐!EP.6

February 8, 2022

新年快乐!EP.5

January 29, 2022

新年快乐!EP.4

January 28, 2022

新年快乐!EP.3

January 27, 2022

กิจกรรม Kids Scout ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th