รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนอนุบาล 3

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนอนุบาล 2

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนเตรียม-อนุบาล 1

วีดีโอ
July 2, 2021

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2564

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูออนไลน์ 2564

วีดีโอ
June 30, 2021

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นวันไหว้ครู 2564

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นวันไหว้ครู 2564
June 30, 2021

นักเรียนร่วมแบ่งปันความรู้และพูดถึงความในใจวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

นักเรียนร่วมแบ่งปันความรู้และพูดถึงความในใจวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
May 21, 2021

วจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 7.15 น. ได้มีวจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ณ บ้าน อ.ส.ล. ลำนารายณ์ เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 325 ปี แห่งการก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และครบรอบ 311 ปี มรณกรรมของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลัง เราจึงปลูกต้นไม้นี้ ให้เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง พระหรรษทาน และการเจริญเติบโต โดยมีคุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ คณะเซอร์ ครู พนักงาน และนักเรียนเซนต์ปอล เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
April 11, 2021

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำลาสถาบัน : 9 เมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวขอบคุณคณะเซอร์ คณะครู แสดงความกตัญญูและความผูกพันธ์ในฐานะโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ในครั้งนี้ประธานนักเรียนยังได้กล่าวขอบคุณบาดหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกแสดงความกตัญญูแก่บาดหลวง คณะเซอร์ และคณะครู ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประสบความสำเร็จในทางเลือกที่ตั้งใจไว้ ขอพระเจ้าอวยพระพร
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th