ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

August 29, 2017

ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก) : 29 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 29, 2017

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 25 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 23, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ม.4 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี : 21-23 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : 18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th