รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

August 15, 2020

พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ : 14 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดพิธีสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณโดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยบาทหลวงมัทธิวอารี วรศิลป์ เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ PAX CHRISTI

ภาพกิจกรรม
August 14, 2020

พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 : 11 สิงหาคม 2563

เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเซอร์ให้เกียรติสวมปลอกแขนสัญลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน แก่ประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นการมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละเพื่อส่วนรวมต่อไป

ภาพกิจกรรม
August 14, 2020

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : 11 สิงหาคม 2563

บาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการ เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ภาพกิจกรรม
July 26, 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เตือนใจ พฤกษาชีวะ (มารดาของคุณครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ภาพกิจกรรม
July 24, 2020

ภาพวจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
July 24, 2020

ผู้แทนครูและนักเรียนได้นำผลไม้แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชัยบาดาลและโรงพยาบาลท่าหลวง : 23 กรกฎาคม 2563

กล้อง 1 | กล้อง 2
July 24, 2020

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู : 23 กรกฎาคม 2563

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4 | กล้อง 5
July 20, 2020

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียน : 17 และ 20 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 20, 2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อบรมการใช้ App Line Checker เป็นแอพริเคชั่นช่วยเช็คเวลาเข้า-ออกของนักเรียน ตลอดจนช่วยบันทึกความประพฤติ สุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ของนักเรียน ระบบยังสามารถส่งรายงานและข้อมูลต่างๆ สู่โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองยังสามารถเข้ามาเช็คดูข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลานผ่าน App Line Checker ได้อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th