ประชาสัมพันธ์

July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
แบบลงคะแนน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน -9 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
เกณฑ์การแข่งขัน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6 เข้าร่วมแข่งขันการพูดภาษาต่างประเทศ (Impromtu Speech) และการแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)

ภาษาที่เปิดรับสมัครได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน สามารถกรอกข้อมูลสมัครแข่งขันได้ที่ลิ้งก์นี้
ใบสมัคร
*** เปิดสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ ***
โปสเตอร์ Impromtu Speech
โปสเตอร์ Spelling Bee
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ***
โปสเตอร์กิจกรรม
ใบสมัคร
June 30, 2021

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล โอกาสฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
ผลการประกวด
June 30, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ในกิจกรรมประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล และให้นักเรียนเติมข้อคิดหรือแบบอย่างของท่านนักบุญด้วย
** กำหนดส่ง ภายในวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 **
** ประกาศผลการประกวด วันที่ 29 มิถุนายน 2564 **
โปสเตอร์กิจกรรม
ภาพระบายสี
June 30, 2021

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ภาพกิจกรรม

April 11, 2021

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 9 เมษายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเริ่มจากคณะกลองยาวแห่เข้าสู่ลานอัสสัมชัญ จากนั้นคณะครูและผู้แทนนักเรียนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะเซอร์และครูอาวุโส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่น
ภาพกิจกรรม
April 10, 2021

วันแห่งความสำเร็จ : 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ได้จัดงาน "วันแห่งความสำเร็จ" เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพิกุลกานต์ ที่มีความหมายว่า พิกุลอันเป็นที่รัก และ แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในงานมีการคัดกรองและลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมงาน ในพิธีมีการกล่าวขอบคุณจากผู้แทนนักเรียนในหลากหลายภาษา การกล่าวคำปฏิญาณ และการร่วมกันขับร้องเพลง Saint Paul Hymn จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ และนักเรียนที่เรียนดี โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
April 6, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ : 6 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 6 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา เป็นประธานมอบเกียรตบัตรในครั้งนี้ ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถดูได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะ
ภาพกิจกรรม
April 4, 2021

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 : 2 เมษายน 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะมาร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการเลือกตั้งในปีนี้ได้จัดในรูปแบบของการลดใช้กระดาษเพื่อการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยและความซื่อตรงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนชาวอัสสัมฯในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะ
ภาพกิจกรรม
April 2, 2021

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ : 1 เมษายน 2564

เวลาบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยได้ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ลำนารายณ์ และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรค์ ตั้งแต่การโทรแจ้งเหตุอัคคีภัย หมายเลข 199 การอพยพนักเรียน ครู และบุคลากรไปยังจุดรวมพล การตรวจสอบจำนวนนักเรียนและบุคลากร จากนั้นทางหน่วยกู้ภัยฯ ได้ทำการอบรมสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้อื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการบาดเจ็บ การทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ต่อมาทางงานป้องกันได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการดับไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ เช่น การดับเพลิงหากถังแก๊สติดไฟ การใช้ผ้าห่มดับไฟ วิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องตามลักษณะของเชื้อเพลิง ในการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรครูในโรงเรียนได้เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยได้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
April 2, 2021

กิจกรรมอบรมจราจรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด : 1 เมษายน 2564

หลังเคารพธงชาติวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมจราจรปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการรักษากฎระเบียบและวินัยการจราจร อีกทั้งตระหนักถึงโทษและภัยที่มาจากยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการอบรมให้ความรู้จาก พ.ต.ท.เกียรติวิรุฬห์ จันทร์ดี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม พร้อมคณะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรม
April 1, 2021

กิจกรรม อย.น้อย

เรื่องอาหารการกินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนดียิ่งขึ้น แต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือความสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม จัดกิจกรรม อย.น้อย ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของอาหารที่จะรับประทาน ว่ามีความสะอาดหรือไม่ โดยทาง รพ.สต.ม่วงค่อมได้แนะนำวิธีการตรวจสอบ และมอบชุดทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียไว้ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบและให้ความรู้แก่นักเรียนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางรพ.สต.ม่วงค่อมที่ได้มาแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
April 1, 2021

นักเรียนรับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ ”ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ทำดีมาฆบูชา 2564“

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอแสดงความความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ ”ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ทำดีมาฆบูชา 2564“ โดยชมรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนธุดงคสถานชัยบาดาล เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีแก่นักเรียน
ภาพกิจกรรม
March 30, 2021

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกลุ่มสุรนารายณ์

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกลุ่มสุรนารายณ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน เพื่อเตรียมพร้อมในการค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด ให้ศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพต่อไป ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th