รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

September 8, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

😍😍😍❤️💯ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Science Show
😍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์แนววิทยาศาสตร์
😍รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
😍และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ จากเทศบาลตำบลลำนารายณ์
*** สรุปผลรางวัลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ ***
การแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
😍1. เด็กชายศาสตรา ชาวเพ็ชร ป.6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
😍1. เด็กหญิงจรัสพรรณ ถิรรวมทรัพย์ , เด็กหญิงไอยวริน พินิจชัย และ เด็กหญิงอรลลิล พินิจชัย (ป.4-6) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
😍2. เด็กหญิงพิชญาธิดา เศรษฐีธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์แนววิทยาศาสตร์ ป.4-6
😍3. เด็กชายตูรากี อัล ซาดยาลี , เด็กชายสิงหรัฐ ภารฤทธิ์ และ เด็กชายสิรภพ รวมเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ป.4-6
September 8, 2022

ผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop, Masterclass and Recital

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 12 (อาคารดนตรี-สังคีตาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop, Masterclass and Recital จากอาจารย์ณัฐพงษ์ วีระพันธ์ุ ตำแหน่ง Principal Trumpet ของวง Festival Opera of Chicago Orchestra หนึ่งในวงออเคสตราชั้นนำของโลก และยังขึ้นชื่อว่าเป็นวงที่มีกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Section) ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นที่สุดในระดับตำนาน
September 8, 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 โดยได้รับจาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

September 8, 2022

แนะนำวิธีการใช้บัตรนักเรียนซื้ออาหารในโรงอาหาร

น้องเซย์กิ น้องไซม่อน และน้องเซนเตอร์ จะมาแนะนำวิธีการใช้บัตรนักเรียนในการซื้ออาหารในโรงอาหารค่ะ 🥗🍗🥓🍤🍳🧇🍩 ***** ตั้งแต่สัปดาห์หน้าสามารถใช้บัตรนักเรียนชำระค่าขนม ควบคู่กับการใช้ชิพ โดยจะยกเลิกการใช้ชิพทั้งหมด และเปลี่ยนมาใช้บัตรนักเรียนในการซื้อขนมเต็มระบบ ในภาคเรียนที่ 2 ค่ะ
September 8, 2022

ขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่ได้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นถนนทางเข้าโรงเรียน

August 25, 2022

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ ลานอัสสัมฝั่งหน้าห้องสมุด สามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรและสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ พิเศษหากสั่งซื้อการ์ตูนความรู้ 4 เล่มขึ้นไปได้รับกล่องดินสอ DIY ฟรีค่ะ https://www.nanmeebooks.com/schoolbo.../assumption-lamnarai/
August 25, 2022

น้องพีท ชั้นอนุบาล3 ได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนประจำปีการศึกษา 2565

August 25, 2022

น้องออร่า และน้องไอวี่ ได้ไปรับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sci Show ระดับชั้นป.4-6 และชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

August 25, 2022

น้องไซม่อน ชั้น ป.3 ได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สนุกมากครับ

🧫🧬🔬⚗️🔭🥼🧪👩‍🔬🧑‍🔬👨‍🔬 TIKTOK : @aslschool.lamnarai

ภาพกิจกรรม

June 29, 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 กรกฏาคม 2566

June 28, 2023

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเซอร์เวโรนิกา ประราศรีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมมีการประกวด ระบายสีตัวละคร อ่านทำนองเสนาะ การประกวดคัดลายมือ รำสดุดีสุนทรภู่ แสดงละครขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

June 28, 2023

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์

June 26, 2023

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

June 26, 2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผู้แทนคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ

June 26, 2023

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

June 26, 2023

กิจกรรมแบ่งปันเยี่ยมบ้านคนเจ็บป่วยและผู้สูงอายุ

June 26, 2023

ครูตำรวจ D.A.R.E ให้ความรู้โทษของยาเสพติด

February 23, 2023

✝️วันพุธรับเถ้า✝️ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th