รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ

April 6, 2022

😘 👍 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 😘 👍 กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย

March 1, 2022

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

📢📣 ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
* คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
* คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
* วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
* รับสมัครระหว่างวันที่ 8-24 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://obecimso.net

📖 กำหนดการสอบ
* 24 เมษายน 2565 | รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
* 29 พฤษภาคม 2565 | รอบสอง : ระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม

September 22, 2022

ค่ายคุณธรรม “การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : 16 กันยายน 2565

September 22, 2022

🚭🚭🚭พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) : 9 กัยยายน 2565🚭🚭🚭

September 8, 2022

พี่ต้นหลิว ชั้น ม.3 จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์

September 8, 2022

การแสดง Sci Show ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565

August 25, 2022

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 : 24-26 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

การตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและผู้ร่วมงาน ประจำปีการศึกษา 2565 : 22-23 สิงหาคม 2565

August 25, 2022

วันนี้น้องตินและเพื่อนๆชั้น ป.3 พาไปรู้จักความเป็นมาของจุดหยุดรถไฟอัสสัมชัญคอนแวนต์ และความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

August 25, 2022

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ” ประจำปีการศึกษา 2565

🤓🥸🤹‍♀️🔭🔬🧬🩺 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Science สร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีสดุดีถวายเครื่องสักการะ พวงมาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
August 16, 2022

ภาพบรรยากาศการแนะแนวสัญจรโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th