ประชาสัมพันธ์

August 18, 2021

เกียรติบัตรการออกแบบเทคโนโลยี “บูรณาการวิทย์ กับยุคโควิดโรคร้าย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

August 18, 2021

เกียรติบัตรการแข่งขันระบายสี “วิทยาศาสตร์ สนุกคิด พิชิต Covid-19” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

August 18, 2021

เกียรติบัตรการแข่งขันระบายสี “วิทยาศาสตร์แสนสนุก ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

August 18, 2021

เกียรติบัตรการแข่งขันระบายสี “วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ สร้างสรรค์” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

August 16, 2021

ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด

รับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้
August 15, 2021

ผลการประกวดระบายสีแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ผลการประกวดระบายสีแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ช่วงชั้นที่ 1
## ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ##
อันดับที่ 1 : เด็กหญิง ลักษิกา โปร่งเจริญ ป.1/2
อันดับที่ 2 : เด็กหญิง นิดาภา สุทธิอำนวยกูล ป.1/2
อันดับที่ 3 : เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ทองคำ ป.1/2
และ เด็กหญิง วรินรำไพ แสงพุ่มพงษ์ ป.1/2

## ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ##
อันดับที่ 1 : เด็กชาย ธนาดล หวังวรประเสริฐ ป.2/2
อันดับที่ 2 : เด็กชาย นิธิบูรณ์ พัฒนนิธิบูรณ์ ป.2/2
และ เด็กชาย คุณานนต์ โพธิ์แก้ว ป.2/2
อันดับที่ 3 : เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วงาม ป.2/2
และ เด็กชาย ฐิติพงศ์ สีแตงสุก ป.2/2

## ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ##
อันดับที่ 1 : เด็กชาย จิรัฎฐ์ ธนสิทธิ์รวีกุล ป.3/2
อันดับที่ 2 : เด็กหญิง ภคพร ยอดแตง ป.3/3
และ เด็กชาย ธนภัทร อาจดีลัง ป.3/3
อันดับที่ 3 : เด็กชาย กันตวิชญ์ บำรุงพานิชย์ ป.3/3
และ เด็กหญิง กุลรัศมิ์ สมพรม ป.3/1

ผลการประกวดระบายสีแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และเขียนคุณธรรมของแม่พระ ช่วงชั้นที่ 2
## ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ##
อันดับที่ 1 : เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ บุญธนฤทธิ์ ป.5/2
อันดับที่ 2 : เด็กหญิง ศิรประภา อินทร์เฉลียว ป.6/1
อันดับที่ 3 : เด็กหญิง สุวารี สังข์สุวรรณ์ ป.4/1

ผลการประกวดวาดภาพแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ช่วงชั้นที่ 3
## ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ##
อันดับที่ 1 : เด็กชาย ธนาธิษณ์ จารุศุภกรกุล ม.3/3
August 13, 2021

การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ร้องเพลงอัดคลิปวีดีโอส่งครูสังคมศึกษาในระดับชั้นของตนเอง
เปิดรับผลงานถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้
August 13, 2021

แบบทดสอบความรู้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบความรู้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
(ระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 - 18 สิงหาคมนี้เท่านั้น)
แบบสอบถาม
** ตอบถูก 80% รับเกียรติบัตร **
August 12, 2021

✨ กิจกรรมฉลองนามโรงเรียน ✨ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ✨

กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติแม่พระ เพื่อรับเกียรติบัตร

ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

ภาพกิจกรรม

August 27, 2021

กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ Story Telling เรื่อง The Fox & The Crow

August 27, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ความรู้คณิตศิลป์

August 27, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ผู้แทนนักเรียนเล่านิทานคุณธรรม

ale
August 24, 2021

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรรมจริยธรรมออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คุณธรรมตามชื่อนักบุญโยเซฟ

August 21, 2021

🌺การประชุมครูออนไลน์🌺 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 : 20 สิงหาคม 2564

August 21, 2021

กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ เรื่อง My School : 20 สิงหาคม 2564

August 18, 2021

ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจหนู (กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564)

August 18, 2021

กิจกรรมทดลองวิยาศาสตร์ง่ายๆ ในบ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564)

August 18, 2021

กิจกรรมการบูรณาการการออกแบบเทคโนโลยีและสกุลเงินในโลกอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564)


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th