ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

January 24, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ”

ภาพกิจกรรม
January 24, 2019

ภาพกิจกรรมวันครู : 15 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4 | กล้อง 5
January 24, 2019

ภาพกิจกรรมวันเด็ก : 11 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
January 24, 2019

ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา : 24 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม
January 24, 2019

ภาพกิจกรรมวันพิกุลโปรย : 24 ธันวาคม 2561

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4 | กล้อง 5
January 24, 2019

ภาพบรรยากาศอัญเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถม 1-2 : 20 ธันวาคม 2561

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
January 24, 2019

ภาพบรรยากาศคณะครูฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ : 8-11 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม
December 4, 2018

ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก : 4 ธันวาคม 2561

กล้อง 1 | กล้อง 2

แผนที่โรงเรียน