รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
แบบลงคะแนน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน -9 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
เกณฑ์การแข่งขัน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6 เข้าร่วมแข่งขันการพูดภาษาต่างประเทศ (Impromtu Speech) และการแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)

ภาษาที่เปิดรับสมัครได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน สามารถกรอกข้อมูลสมัครแข่งขันได้ที่ลิ้งก์นี้
ใบสมัคร
*** เปิดสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ ***
โปสเตอร์ Impromtu Speech
โปสเตอร์ Spelling Bee
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ***
โปสเตอร์กิจกรรม
ใบสมัคร
June 30, 2021

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล โอกาสฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
ผลการประกวด
June 30, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ในกิจกรรมประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล และให้นักเรียนเติมข้อคิดหรือแบบอย่างของท่านนักบุญด้วย
** กำหนดส่ง ภายในวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 **
** ประกาศผลการประกวด วันที่ 29 มิถุนายน 2564 **
โปสเตอร์กิจกรรม
ภาพระบายสี
June 30, 2021

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ภาพกิจกรรม

February 10, 2022

กิจกรรมบูรณาการชั้น ป.5-6

February 10, 2022

วันระลึกถึงนักบุญโยเซฟิน บาคีตา (วันภาวนาสากลเพื่อตระหนักรู้ที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์) : 8 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนามาราธอน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในวันระลึกถึงนักบุญโยเซฟิน บาคีตา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทั่วทุกมุมโลกใน 5 ทวีป ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์นักบวชคาทอลิกนานาชาติ และพระศาสนจักรคาทอลิก เริ่มต้นด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระดำรัสเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ และร่วมกันสวดภาวนาต่อต้านการค้ามนุษย์
www.talithakumthailand.org
https://twitter.com/TKTThailand
https://facebook.com/TalithaKumThailand.Mk5.41
February 10, 2022

กิจกรรมบูรณาการชั้น ป.3-4

February 8, 2022

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา ชั้น ป.1-2

February 8, 2022

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา ชั้น ม.5-6 : 4 กุมภาพันธ์ 2565

February 8, 2022

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ที่ทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การทำการเกษตรเป็นต้น
February 8, 2022

บรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่นักเรียน ในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
February 8, 2022

💥💥💥 ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน : 1 กุมภาพันธ์ 2565

February 8, 2022

การแสดงต้อนรับตรุษจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th