ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

August 5, 2017

ภาพกิจกรรมนักเรียน ป.4 ทัศนศึกษา ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน : 4 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 5, 2017

ภาพการแสดงดนตรีคนตาบอด วงเพื่อน : 4 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 5, 2017

ภาพพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ : 3 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 5, 2017

ภาพกิจกรรมละครฅนทำ คนดู : 31 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม
July 28, 2017

ผู้แทนคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา อำเภอชัยบาดาล : 28 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม
July 27, 2017

ภาพนักเรียนรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2017 : 27 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม
July 27, 2017

ภาพพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : 27 กรกฎาคม 2560

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4
July 24, 2017

การประชุมผู้ปกครอง แผนกปฐมวัย : 15 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน