รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

IMG_0096
📣วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดพิธีแห่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล - สี่แยกตลาดลำนารายณ์ ริ้วขบวนประกอบด้วยขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน และขบวนแฟนซีคริสต์มาสส่งความสุขแก่ชาวลำนารายณ์ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณนายอำเภอชัยบาดาลที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดขบวน, ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร อำเภอชัยบาดาลที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร, บจก.วัชรพงศ์ ศูนย์แทรกเตอร์ ที่อนุเคราะห์รถขบวนแฟนซีคริสต์มาส,ห้างSR EXTRA ที่อนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์,ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้ขบวนสง่างามสมเกียรติ ขอพระกุมารเยซูโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป Merry Christmas and happy new year 2024🎊🎁💛💜❤️
พิธีอัญเชิญรางวัล
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้


วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 19, 2022

👪 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงาน 👪 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เรื่อง “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 👪

March 18, 2022

🙏 วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ และฉลองศาสนนาม เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา 🙏

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. คุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ และฉลองศาสนนาม เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารแผนกปฐมวัย
March 18, 2022

นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม

เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ได้มีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อายุ 5 - 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแแพทย์ทุกท่านจากโรงพยาบาลชัยบาดาลที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยในการนัดฉีดเข็มที่2 จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเพจต่อไป
February 26, 2022

กิจกรรม English Camp ชั้น ม.1-3

February 26, 2022

กิจกรรม English Camp ชั้น ป.4-6

February 25, 2022

🍀🍀🍀ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะวันคุ้มครองโลกและวันวิสาขบูชา 🍀🍀🍀: 25 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบคุณ คุณยุราวัลย์ โหราเรือง จากธุดงคสถานชัยบาดาลที่มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน โอกาสนักเรียนของโรงเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันคุ้มครองโลกและวันวิสาขบูชาผ่านระบบ Zoom ประจำปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และอันดับสาม
February 24, 2022

English Camp ระดับชั้น ป.1-3

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ ลานกิจกรรม อาคารนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เซอร์มารีเปียร์ ประภัสสร ปั้นเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถม-มัธยม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม English Camp ระดับชั้นป.1-3 เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง ทิ้งความกลัวที่จะสื่อสาร ได้ฝึกทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
February 24, 2022

English Camp ระดับชั้นปฐมวัย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ อาคารแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม English Camp ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และความกล้าแสดงออกของนักเรียน สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเอง
February 24, 2022

น้อง ป.3 แนะนำการออกเสียง “ฑ”

ฑ (มณโฑ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 17 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย โดยทั่วไปเมื่อ ฑ เป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียง "ท" แต่ก็มีบางคำที่ออกเสียง "ด" เรามาฟังตัวอย่างคำที่มีพยัญชนะ "ฑ" กันค่ะ โดยเด็กๆ ชั้นป.3 ค่ะ

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th