รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

July 28, 2021

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
• กิจกรรมวาดภาพระบายสี
• กิจกรรมความรู้ที่หนูชอบในวิชาวิทยาศาสตร์
• กิจกรรมการบูรณาการการออกแบบเทคโนโลยี ในหัวข้อเรื่อง “บูรณาการวิทย์ กับยุคโควิคโรคร้าย”
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการทดลองน่ารู้
• กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์

* สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน *
* รับสมัครถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 13-16 สิงหาคม 2564 *

ใบสมัคร
July 28, 2021

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564*** (Handwriting 2021) ***


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
* รับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 *
* ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน *

ใบสมัคร
July 28, 2021

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 *** (Story Telling 2021) ***


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
* รับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 *
* ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน *

ใบสมัคร
July 23, 2021

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปอด

วีดีโอ

น้องๆ ประถมได้ร่วมกันแชร์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปอดของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
July 21, 2021

กิจกรรม 🙏 เ วี ย น เ ที ย น อ อ น ไ ล น์ 🙏

ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และหล่อเทียนต้านโควิด พร้อมตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมกันทั่วโลก!!! (21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.11 น.) ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กรกฏาคม 2564 นี้

ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนก่อน แล้วจะมีลิงค์เข้าเวียนเทียนออนไลน์ในหน้าถัดไปที่ https://forms.gle/MgYmeTEpa4PWVJHT9

*** และเมื่อเวียนเทียนออนไลน์เสร็จแล้ว อย่าลืมกดปุ่ม submit(ส่ง) ด้วย ***
July 20, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เยาวชนป้องกันภัยค้ามนุษย์”


กติกาการประกวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
July 19, 2021

ประกาศการแข่งขัน “กิจกรรมคณิตคิดเร็ว” ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขัน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ประจำปีการศึกษา 2564
** เริ่มการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 **
** รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code หรือสมัครผ่านครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ **
July 16, 2021

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานได้ที่ครูประจำชั้น หรือครูสอนวิชาภาษาไทยทุกท่าน
July 15, 2021

30 กรกฎาคม วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล “Care against Trafficking”

ร่วมยุติความรุนแรงและต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมอยูเคียงข้าง ใส่ใจและให้ความรักแก่เขา ตามแบบอย่างความรักของพระเจ้าของเรา
...เคียงข้าง ใส่ใจ และให้ความรัก...

https://www.talithakumthailand.org/
https://www.facebook.com/CNATT.AgainstTrafficking/
https://caritasthailand.net/2016/

ภาพกิจกรรม

February 26, 2022

กิจกรรม English Camp ชั้น ม.1-3

February 26, 2022

กิจกรรม English Camp ชั้น ป.4-6

February 25, 2022

🍀🍀🍀ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะวันคุ้มครองโลกและวันวิสาขบูชา 🍀🍀🍀: 25 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบคุณ คุณยุราวัลย์ โหราเรือง จากธุดงคสถานชัยบาดาลที่มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน โอกาสนักเรียนของโรงเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันคุ้มครองโลกและวันวิสาขบูชาผ่านระบบ Zoom ประจำปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และอันดับสาม
February 24, 2022

English Camp ระดับชั้น ป.1-3

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ ลานกิจกรรม อาคารนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เซอร์มารีเปียร์ ประภัสสร ปั้นเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถม-มัธยม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม English Camp ระดับชั้นป.1-3 เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง ทิ้งความกลัวที่จะสื่อสาร ได้ฝึกทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
February 24, 2022

English Camp ระดับชั้นปฐมวัย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ อาคารแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม English Camp ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และความกล้าแสดงออกของนักเรียน สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเอง
February 24, 2022

น้อง ป.3 แนะนำการออกเสียง “ฑ”

ฑ (มณโฑ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 17 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย โดยทั่วไปเมื่อ ฑ เป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียง "ท" แต่ก็มีบางคำที่ออกเสียง "ด" เรามาฟังตัวอย่างคำที่มีพยัญชนะ "ฑ" กันค่ะ โดยเด็กๆ ชั้นป.3 ค่ะ
February 24, 2022

น้องๆ ป.2 ได้มาเชิญชวนให้รู้จักวิธีล้างมือ7 ขั้นตอน

น้องๆ ป.2 ได้มาเชิญชวนให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และแฟนเพจโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มารู้จักวิธีล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอน ผ่านกิจกรรม"ล้างมือถูกวิธี ชีวีปลอดภัย" ถ้าพร้อมแล้วไปรับชม และทำท่าไปพร้อมๆ กัน
February 13, 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
February 10, 2022

ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีเด่น โอกาสวันครูเอกชน : 10 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันการศึกษาเอกชน จ.ลพบุรี จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถภัมภ์ (แห่งที่ 2)
ในโอกาสนี้ เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ "Intersect Model" และรางวัลผู้บริหารดีเด่น
คุณครูได้รับรางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางสาวมัตติกา ฉวีวัฒน์ , นางวันวิสาข์ ทองเพ็ชร และ นางสาวนิลุบล สัจจสังข์
คุณครูได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ได้แก่ นายนิรุธ จอมพุก
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวรสจนีย์ วัดบัว
แม่บ้านดีเด่น ได้แก่ นางสุรภี ทิพย์บรรจงสุข
พนักงานขับรถดีเด่น ได้แก่ นายไพทูร สอนรำ
ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวจิราพร ปั้นทอง , นางสาวสุปราณ๊ ป้อมบุบผา
ครููโรงเรียนเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัญญาณีย์ เพชรบัวทอง , นางสาวปาริชาต เสาวมล , นางสาวศริสา พุทธมนต์ , นางสาวปฤษฎี ซื่อกิจธนโภคิน , นายประสาทพร พวกแสน , นางสาวคำผ่อน ทองมา , นางสาวสุธาพร รู้กิจนา , นางสาวศรีวรรณ ดีสุข , นางสาวเจนจิรา ว่องไว , นางสาววิภาพร ขาวอ่อน , นางมนันยา ถาวร , นางสาวกนิษฐา พันพรม และ นางสาววิลดา วันทา

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th