ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

April 11, 2018

ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ : 11 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรม
March 23, 2018

ภาพกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก : 23 มีนาคม 2561

ภาพกิจกรรม
March 23, 2018

ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ : 23 มีนาคม 2561

ภาพกิจกรรม
March 15, 2018

ภาพคณะครูอบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร 2 : 12-15 มีนาคม 2561

รุ่น 1 | รุ่น 2
February 28, 2018

ภาพกิจกรรม English Camp : 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรม
February 23, 2018

ภาพกิจกรรมงานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ลำนารายณ์ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

BANK | BOSS
February 23, 2018

ภาพกิจกรรมพ่อครู-แม่ครู แบ่งปันความรู้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 : 20 กุมภาพันธ์ 2561

BANK | BOSS
February 23, 2018

ภาพพิธีปิดกองลูกเสือ : 19 กุมภาพันธ์ 2561

BANK | BOSS

แผนที่โรงเรียน