รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

October 13, 2021

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

คณะเซอร์และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Global Compact on Education (Attempt: A2)" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom : วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.15 น.
October 3, 2021

🙏พิธีสวดสายประคำและบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ🙏โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. บาดหลวงดอมินิกโกสินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธานในพิธีสวดสายประคำและบูชาขอบพระคุณเปิดเดือนแม่พระ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู ผู้ร่วมงานและนักเรียนเซนต์ปอล ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
#ตุลาคม_เดือนแม่พระลูกประคำ
October 3, 2021

大家好!กิจกรรม Morning Act ประจำสัปดาห์ วันนี้มาในหัวข้อวันชาติจีน 🇨🇳

September 30, 2021

💞ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ 🍛🍴 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (30 กันยายน 2564)☀

วันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับ 2 วันที่ผ่านมา ที่ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้นำอาหารอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด มอบให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ และโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนได้เยี่ยมบ้านคุณครูและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงด้วย
#ขอพระแม่มารีย์โปรดประทานกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้วยเทอญ
#ที่ใดมีความรัก_พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น
September 29, 2021

💖ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (29 กันยายน 2564)☀

วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มอบอาหารอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ได้เยี่ยมบ้านคุณครูและชาวบ้านในพื้นที่น้ำลดระดับลงบ้างแล้ว
ขอพระแม่มารีย์โปรดประทานกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้วยเทอญ
September 28, 2021

💗ชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ห่วงใย 🌂ร่วมใจบรรเทาทุกข์ชาวลำนารายณ์ 💦

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง น้ำ จำนวน 100 ชุด ให้แก่สุขาภิบาล ลำนารายณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป
ขอพระแม่มารีย์โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัย และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้วยเทอญ
September 25, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะภคินีเซน ปอล เดอ ชาร์ตร
* วิทยากร ดร.เดชกุล มัทวานุกูล และ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
* วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.15-16.00 น.
September 24, 2021

Bonjour! วันนี้กิจกรรม Morning act เรามาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกันค่ะ

September 19, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation จัดโดย คณะภคินีเซน ปอล เดอ ชาร์ตร
* วิทยากร ดร.เดชกุล มัทวานุกูล และ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
* วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.15-16.00 น.

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th