รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

October 23, 2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

October 16, 2021

แนวปฏิบัติการเข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน 💉🏥😷

October 13, 2021

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

September 28, 2021

ประกาศเลื่อนสอบประมวลความรู้ เป็นวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564

September 24, 2021

ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2564


ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมตอบปัญหาสุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน นี้ อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ

ระดับชั้นประถมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าที่ลิ้งก์นี้
September 1, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมมารยาทไทย 2564

August 30, 2021

กิจกรรม ทัศนศึกษาออนไลน์

👦👧 ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองเข้าร่วม "โครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์" 🐰🐔🐮🌱🌴🌿 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.🐰🐔🐮🌱🌴🌿
** ลิงค์เข้าร่วมงาน **
** หลังเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลส่งฟรีถึงบ้าน!! **
August 30, 2021

โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ ป ร ษ ณี ย์ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

📖ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ ✉ "ภาคปัญจบรรพ" 📖
*** กรอกใบสมัคร ***
August 28, 2021

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ภาพกิจกรรม

July 7, 2022

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

July 7, 2022

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นิทานพาเพลิน เบิกบานหัวใจ

July 7, 2022

ภาพบรรยากาศกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล “เสาหลักสองต้นของพระศาสนจักร”

นักบุญเปโตร เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้ง ส่วนนักบุญเปาโล เคยเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน แต่ภายหลัง ได้สัมผัสความรักของพระเยซูเจ้า ทั้งสอง กลายเป็นผู้ร้อนรนในการนำคริสตชนไปสู่ความรอด พระเจ้า ทรงเรียกและเลือกใช้ผู้อ่อนแอ เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ ความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่ การกลับใจและเริ่มต้นใหม่ ต่างหาก คือ การกระทำที่ควรยกย่องและเลียนแบบ
July 7, 2022

⚜️✝️กิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565⚜️✝️

July 7, 2022

🚭🏴‍☠️ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565🏴‍☠️🚭

July 7, 2022

ควันหลงงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด พี่ๆมัธยมต้นและปลายที่ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ และการแสดงเต้น Cover จากทีมที่ชนะเลิศในปีการศึกษา 2565

July 7, 2022

ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้ส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระบายสี และการประกวดดนตรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดสอดคล้องตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
July 7, 2022

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งผู้แทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาติ (Nation - Building Institute : NBI) เพื่อวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุดให้กับเยาวชน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและสังคม พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ที่เข้มแข็งในการทำกิจกรรมในสถานศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป
July 7, 2022

การแสดงเรื่องพระอภัยมณี 2022 ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th