ประชาสัมพันธ์

July 28, 2021

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
• กิจกรรมวาดภาพระบายสี
• กิจกรรมความรู้ที่หนูชอบในวิชาวิทยาศาสตร์
• กิจกรรมการบูรณาการการออกแบบเทคโนโลยี ในหัวข้อเรื่อง “บูรณาการวิทย์ กับยุคโควิคโรคร้าย”
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการทดลองน่ารู้
• กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์

* สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน *
* รับสมัครถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 13-16 สิงหาคม 2564 *

ใบสมัคร
July 28, 2021

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564*** (Handwriting 2021) ***


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
* รับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 *
* ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน *

ใบสมัคร
July 28, 2021

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 *** (Story Telling 2021) ***


ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
* รับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 *
* แข่งขันวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 *
* ส่งใบสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน *

ใบสมัคร
July 23, 2021

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปอด

วีดีโอ

น้องๆ ประถมได้ร่วมกันแชร์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปอดของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
July 21, 2021

กิจกรรม 🙏 เ วี ย น เ ที ย น อ อ น ไ ล น์ 🙏

ขอเชิญนักเรียนและท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และหล่อเทียนต้านโควิด พร้อมตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมกันทั่วโลก!!! (21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.11 น.) ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กรกฏาคม 2564 นี้

ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนก่อน แล้วจะมีลิงค์เข้าเวียนเทียนออนไลน์ในหน้าถัดไปที่ https://forms.gle/MgYmeTEpa4PWVJHT9

*** และเมื่อเวียนเทียนออนไลน์เสร็จแล้ว อย่าลืมกดปุ่ม submit(ส่ง) ด้วย ***
July 20, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เยาวชนป้องกันภัยค้ามนุษย์”


กติกาการประกวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
July 19, 2021

ประกาศการแข่งขัน “กิจกรรมคณิตคิดเร็ว” ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขัน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ประจำปีการศึกษา 2564
** เริ่มการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 **
** รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code หรือสมัครผ่านครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ **
July 16, 2021

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานได้ที่ครูประจำชั้น หรือครูสอนวิชาภาษาไทยทุกท่าน
July 15, 2021

30 กรกฎาคม วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล “Care against Trafficking”

ร่วมยุติความรุนแรงและต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมอยูเคียงข้าง ใส่ใจและให้ความรักแก่เขา ตามแบบอย่างความรักของพระเจ้าของเรา
...เคียงข้าง ใส่ใจ และให้ความรัก...

https://www.talithakumthailand.org/
https://www.facebook.com/CNATT.AgainstTrafficking/
https://caritasthailand.net/2016/

ภาพกิจกรรม

July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนอนุบาล 3

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนอนุบาล 2

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูห้องเรียนเตรียม-อนุบาล 1

วีดีโอ
July 2, 2021

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2564

วีดีโอ
July 2, 2021

พิธีไหว้ครูออนไลน์ 2564

วีดีโอ
June 30, 2021

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นวันไหว้ครู 2564

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นวันไหว้ครู 2564
June 30, 2021

นักเรียนร่วมแบ่งปันความรู้และพูดถึงความในใจวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

นักเรียนร่วมแบ่งปันความรู้และพูดถึงความในใจวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
May 21, 2021

วจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 7.15 น. ได้มีวจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ณ บ้าน อ.ส.ล. ลำนารายณ์ เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 325 ปี แห่งการก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และครบรอบ 311 ปี มรณกรรมของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลัง เราจึงปลูกต้นไม้นี้ ให้เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง พระหรรษทาน และการเจริญเติบโต โดยมีคุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ คณะเซอร์ ครู พนักงาน และนักเรียนเซนต์ปอล เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
April 11, 2021

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำลาสถาบัน : 9 เมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวขอบคุณคณะเซอร์ คณะครู แสดงความกตัญญูและความผูกพันธ์ในฐานะโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ในครั้งนี้ประธานนักเรียนยังได้กล่าวขอบคุณบาดหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกแสดงความกตัญญูแก่บาดหลวง คณะเซอร์ และคณะครู ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประสบความสำเร็จในทางเลือกที่ตั้งใจไว้ ขอพระเจ้าอวยพระพร
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th