ภาพกิจกรรมผู้ร่วมงานพักผ่อนและทัศนศึกษาประจำปี ณ จ.ปราจีนบุรี : 11-12 มีนาคม 2562