การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง : 6 กันยายน 2564
September 6, 2021
🎂 ฉลองแม่พระบังเกิด 🎂 8 กันยายน 2564
September 8, 2021


วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในการแบ่งปันความรู้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงการทำการเกษตร การสอนเทคนิคการขยายพันธ์ุพืชแบบควบแน่นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาใช้ในอนาคต