กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียน : 17 และ 20 กรกฎาคม 2563
July 20, 2020
ผู้แทนครูและนักเรียนได้นำผลไม้แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชัยบาดาลและโรงพยาบาลท่าหลวง : 23 กรกฎาคม 2563
July 24, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู : 23 กรกฎาคม 2563