ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง : 13 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสรี เซซ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทผู้บริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
September 14, 2018
ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ม.5 : 12-14 กันยายน 2561
September 18, 2018
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง : 13 กันยายน 2561