ภาพกิจกรรมวันครู : 15 มกราคม 2563
January 15, 2020
ภาพวงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมงานประจำปี แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ : 29 มกราคม 2563
January 30, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวันฉลองเปาโลกลับใจ : 27 มกราคม 2563