กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Occupations
September 6, 2021
กิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ : 7 กันยายน 2564
September 8, 2021


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000บาท และส่งมอบนมโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่เดินทางมาติดต่อ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทางเพจ และทางระบบไลน์เชคเกอร์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อครูประจำชั้น หรือ โทร.081-841-1405 ในวันและเวลาทำการค่ะ #โรงเรียนวิถีใหม่ห่างไกลไม่ห่างกัน