ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ : 15 สิงหาคม 2562
August 20, 2019
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. : 30 สิงหาคม 2562
August 30, 2019
แสดงทั้งหมด

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง : 16 สิงหาคม 2562