ขอบพระคุณ สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
July 20, 2020
เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มอบปัจจัยและร่วมแสดงเสียใจกับมิสเวโรนีกา ชาวฟิลิปปินส์ ที่มารดาเสียชีวิต แต่ไม่อาจไปร่วมพิธีปลงศพได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา : 17 กรกฎาคม 2563
July 20, 2020
แสดงทั้งหมด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อบรมการใช้ App Line Checker เป็นแอพริเคชั่นช่วยเช็คเวลาเข้า-ออกของนักเรียน ตลอดจนช่วยบันทึกความประพฤติ สุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ของนักเรียน ระบบยังสามารถส่งรายงานและข้อมูลต่างๆ สู่โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองยังสามารถเข้ามาเช็คดูข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลานผ่าน App Line Checker ได้อีกด้วย