ภาพกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : 20-24 สิงหาคม 2561

ภาพครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกของโรงเรียนในเครือคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ ศูนย์อบรมฟื้นฟูจิตใจของคณะฯ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา : 17-19 สิงหาคม 2018
August 22, 2018
ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ป.6 : 24 สิงหาคม 2561
September 11, 2018
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : 20-24 สิงหาคม 2561