ผู้แทนครูและนักเรียนได้นำผลไม้แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชัยบาดาลและโรงพยาบาลท่าหลวง : 23 กรกฎาคม 2563
July 24, 2020
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เตือนใจ พฤกษาชีวะ (มารดาของคุณครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
July 26, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพวจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา