ภาพกิจกรรมวันวชิราวุธ : 23 พฤศจิกายน 2560

เซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการ นำตัวแทนนักเรียนมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุค และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สาขาห้วยโป่งน้ำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ : 22 พฤศจิกายน 2560
November 23, 2017
ภาพกิจกรรมวันคนยากจน : 24 พฤศจิกายน 2560
November 24, 2017
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวันวชิราวุธ : 23 พฤศจิกายน 2560