เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มอบปัจจัยและร่วมแสดงเสียใจกับมิสเวโรนีกา ชาวฟิลิปปินส์ ที่มารดาเสียชีวิต แต่ไม่อาจไปร่วมพิธีปลงศพได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา : 17 กรกฎาคม 2563
July 20, 2020
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู : 23 กรกฎาคม 2563
July 24, 2020
แสดงทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียน : 17 และ 20 กรกฎาคม 2563