ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน : 6 กรกฎาคม 2561

กองร้อยพิเศษเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย: 1 กรกฎาคม 2561
July 2, 2018
วจนพิธีกรรม ระลึกถึงนักบุญมารีอา กอแร็ตตี พรหมจารีและมรณสักขี : 6 กรกฎาคม 2561
July 10, 2018
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน : 6 กรกฎาคม 2561