กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง วันมาฆบูชา :18 กุมภาพันธ์ 2562