ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู : 23 กรกฎาคม 2563
July 24, 2020
ภาพวจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา
July 24, 2020
แสดงทั้งหมด

ผู้แทนครูและนักเรียนได้นำผลไม้แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลชัยบาดาลและโรงพยาบาลท่าหลวง : 23 กรกฎาคม 2563