ภาพวจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 68 พรรษา
July 24, 2020
แสดงทั้งหมด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่เตือนใจ พฤกษาชีวะ (มารดาของคุณครูสาวิตรี พฤกษาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.