ภาพการประเมินกิจกรรมชมรม : 28 กันยายน 2561

ภาพกิจกรรม Project Approach เรียนรู้สู่อนาคต แผนกปฐมวัย : 28 กันยายน 2561
October 9, 2018
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ศึกษาดูงานและพักผ่อนประจำปี ณ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี : 23-25 ตุลาคม 2561
October 30, 2018
แสดงทั้งหมด

ภาพการประเมินกิจกรรมชมรม : 28 กันยายน 2561