พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562