ภาพบรรยากาศอัญเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถม 1-2 : 20 ธันวาคม 2561
January 24, 2019
ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา : 24 ธันวาคม 2561
January 24, 2019
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวันพิกุลโปรย : 24 ธันวาคม 2561