ภาพกิจกรรมวันฉลองเปาโลกลับใจ : 27 มกราคม 2563
January 30, 2020
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 21 : 1-3 กุมภาพันธ์ 2563
February 3, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพวงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมงานประจำปี แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ : 29 มกราคม 2563