ภาพบรรยากาศกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา : 26 กรกฎาคม 2561