เปิดเรียนวันแรกของกลุ่ม 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : 6 กรกฎาคม 2563
July 7, 2020
ภาพผู้แทนครูและนักเรียนทำบุญวัดห้วยดีเลิศ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ คนพิการ บ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี โอกาสวันเข้าพรรษา : 10 กรกฎาคม 2563
July 10, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพการแถลงนโยบายพรรค ก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 25563 : 10 กรกฎาคม 2563